fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Przeciążenia

Do najpopularniejszych przeciążeń, które występują ponad wartości obciążeń przyjętych w projekcie, zalicza się:

– przeciążenia stropów,

– przeciążenia urządzeń transportowych i innych ustrojów/elementów konstrukcyjnych,

– odmienne warunki termiczne,

– lokalne wpływy wysokich temperatur na konstrukcję,

– nieprzewidziane oddziaływania dynamiczne, wilgotnościowe i chemiczne.

Rozbudowy i prace badawcze
Rozbudowy i prace badawcze

Najważniejsze jest ustalenie przyczyn, które powodują uszkodzenie budowli (egzamin ustny na uprawnienia architektoniczne). Jest to niezbędne, żeby móc ustalić potrzebę, zakres i sposób wzmocnienia konstrukcji. Może się zdarzyć tak, że będzie to niepotrzebne, bo np. zapas nośności jest wystarczający do bezpiecznego przejęcia obciążeń w nowych czy zmienionych warunkach. Jednak może być też tak, że będzie trzeba wykonać nową konstrukcję po wzięciu pod uwagę całokształtu warunków technicznych, eksploatacyjnych i ekonomicznych, które są bezpośrednio związane ze wzmocnieniem czy rekonstrukcją. Przypadki pomiędzy z reguły obejmują zakres konstrukcji wymagających wzmocnień.

Przyczyny powodujące konieczność przebudowy

Zanim podejmie się decyzję o tym, że konieczne jest wzmocnienie fundamentów, trzeba poznać przyczyny, które uzasadniają tę decyzję. Następnie trzeba przeprowadzić badania aktualnego stanu konstrukcji oraz warunków hydrogeologicznych (jak wygląda egzamin na uprawnienia architektoniczne).

Do jednych z najczęstszych przyczyn, które powodują konieczność przebudowy albo wzmocnienia fundamentów należy silne spękanie fundamentów. Ma na to wpływ nierównomierne osiadanie gruntu bądź jego pełzanie. Może do tego dojść na skutek szkód górniczych czy przemarzania gruntu przy płytkim posadowieniu fundamentów. Kolejnym powodem jest zmiana obciążeń fundamentów. Przez to rośnie naprężenie dla gruntu i dochodzi do przekroczenia dopuszczalnych wartości. Oddziaływania dynamiczne też mają szkodliwy wpływ na budowlę. Następną przyczyną jest zmieniony poziom wody gruntowej czy spowodowana agresją chemiczną korozja betonu i zbrojenia w fundamentach. Poziom wody może spowodować zmianę struktury gruntu pod fundamentem. Do kolejnych przyczyn należą błędy wykonawczo – projektowe oraz wpływy nowopowstałych sąsiednich budowli, które potrzebują głębszego posadowienia.

Prace badawcze

Wyżej wymienione przyczyny mogą być powodem, który zagraża fundamentom i budowlom. Warto pamiętać o tym, że może wystąpić więcej niż jedno szkodliwe oddziaływanie. Dlatego tak ważne jest, żeby dokonać pełnego rozpoznania przyczyn oraz ich znaczenia. Z pomocą przychodzą nam prace badawcze, które dotyczą stanu konstrukcji budowli oraz warunków gruntowo-wodnych. Są one niezbędne, żeby móc ustalić właściwy plan na wzmocnienie fundamentów (uprawnienia budowlane).

Prace badawcze mogą obejmować inwentaryzację spękań, rys czy innych uszkodzeń. Poza tym podczas prowadzonych prac można dokonać odkrywki fundamentów, które pozwolą określić jak głębokie jest posadowienie i jaki jest stan fundamentów. Dodatkowo w zakres prac badawczych wchodzi sprawdzanie pionowości ścian i słupów, a także poziomów stropów, podciągów, gzymsów czy cokołów. Istnieje możliwość przebadania gruntu metodą odkrywkową czy przy pomocy wierceń. Można również pobrać próbki danego gruntu w celu ich przebadania (program na uprawnienia budowlane). Poza tym obszarem prac badawczych są:

– sprawdzenie przyjętych założeń projektowych oraz obliczeń konstrukcji,

– badanie jakości użytych materiałów i ich wytrzymałości,

– określenie poziomu wody gruntowej, zakresu jego zmienności oraz składu chemicznego wody,

– analiza warunków użytkowania obiektu,

– kontrolne obliczenia statyczne, dynamiczne i wytrzymałościowe konstrukcji oraz naprężeń w gruncie pod fundamentami, można uwzględnić zmienione warunki obciążeń,

– sprawdzenie ewentualnych wpływów dynamicznych, poparte w uzasadnionych przypadkach pomiarami drgań.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com