fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Wody powierzchniowe

Nie da się ukryć, że temperatura wód powierzchniowych w Polsce bardzo się zmienia (uprawnienia architektoniczne). Wszystko zależy przede wszystkim od pory roku. Temperatury mogą się wahać od 0°C w zimie do 20°C w lecie. Najbardziej charakterystyczną cechą, która dotyczy zasobów wodnych w Polsce, jest przede wszystkim przewaga ilości stojących wód, które można wykorzystać. Temperatury wód zmiennych w Polsce wahają się w granicach od +5°C do -14°C.

Rodzaje wód

Cechą charakterystyczną wód powierzchniowych jest głównie to, że z reguły są one do wykorzystania w branży przemysłowej. Nie powinno się ich jednak pić. Spowodowane to jest tym, że mają one mniejszą twardość. Dodatkowo wody powierzchniowe są czerpane z większych rzek, które są w większości zanieczyszczone organicznie. Spowodowane to jest tym, że wody tego typu mają styczność głównie z życiem organicznym, które ma miejsce na powierzchni ziemi. Dodatkowo wody powierzchniowe charakteryzują się tym, że mają niewiele zanieczyszczeń mineralnych. Wodę powierzchniową najczęściej można ująć w sposób pośredni. Wykorzystuje się do tego studnie, które są wiercone w pewnej odległości od brzegu rzeki. Jednocześnie odległość ta powinna wynosić co najmniej 50 m.

Wody gruntowe

W przypadku wód gruntowych jest tak, że jeżeli zostaną one odizolowane od powierzchni ziemi warstwą filtracyjną, która będzie miała przede wszystkim odpowiednią grubość, to nie występują zanieczyszczenia o charakterze organicznym czy bakteriologicznym. Zanieczyszczenia ta pochodzą głównie z powierzchni ziemi (egzamin ustny uprawnienia architektoniczne – pytania). Jednak jest tak, że stykają się one w ziemi z pokładami mineralnymi takimi jak:

– skały wapienne,

– rudy żelaza,

– złoża soli.

Z tego też powodu w wodach gruntowych występują przede wszystkim zanieczyszczenia mineralne. Jeżeli chodzi o temperaturę, to jest ona zależna głównie od temperatury gruntu. Ziemia charakteryzuje się takimi cechami jak:

– niewielka przewodność cieplna – od 1 do 2,5 kcal/m h°C,

– duża pojemność cieplna – ciepło właściwe ziemi waha się od 0,2 do 0,5 kcal/kg °C.

W związku z tym zmiany temperatury zewnętrznej i temperatury powierzchni ziemi nie zachodzą gwałtownie. Przenoszą się powoli w głąb ziemi. Jest to szybkość ok. 2 m miesięcznie. Głębokość też nie jest za duża – najgłębiej do 25-30 m od powierzchni ziemi. Na tej głębokości pod powierzchnią ziemi temperatura gruntu nie ulega zmianom – jest stała przez cały rok. Dodatkowo jest ona taka sama jak średnia roczna temperatura ziemi na powierzchni (materiały do egzaminu na uprawnienia architektoniczne). Z racji tego, że ziemia przyjmuje intensywniej promieniowanie cieplne słońca niż powietrze, to średnia roczna temperatura ziemi na powierzchni jest z reguły o ok. 1,5°C wyższa od średniej rocznej temperatury powietrza w danej miejscowości. Idealnym przykładem na to jest fakt, że w Polsce wieloletnia średnia roczna temperatura powietrza jest równa ok. 8°C. Jest to wniosek wyciągnięty na skutek pięćdziesięcioletnich badań w latach 1881 – 1930. Z kolei średnia roczna temperatura powierzchni ziemi jest równa ok. 9,5°C.

Średnia ilość wody

Należy pamiętać przede wszystkim o tym, że uzyskane ilości wody gruntowej są mniejsze od ilości wody, które można uzyskać z wód powierzchniowych.

Jako przykład można podać to, że w Polsce średnia ilość wody w ciągu roku, którą można uzyskać z jednej studni rurowej, która ma średnicę rury wiertniczej 300 mm, wynosi średnio od 10 do 40 m3 na godzinę. Jednocześnie warstwa wodonośna ma grubość powyżej 20-30 m. Warunkiem, że uda wydobyć się taką ilość wody jest to, że studnia rurowa będzie znajdowała się w odległości co najmniej 200-300 m od sąsiednich studni. Dzięki temu można wydobyć od 1 do 10 m3 wody gruntowej z 1 ha powierzchni, która obsługuje studnie (egzamin na uprawnienia budowlane).

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com