fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Rodzaje uprawnień w Polsce uprawnienia budowlane. (uprawnienia architektoniczne – egzamin)

Bardzo ważne jest wykształcenie wyższe, konieczne jest posiadanie odpowiedniego wyższego wykształcenia lub wykształcenia średniego w odpowiedniej specjalności. Ważne jest też odbycie praktyki na budowie lub przy sporządzaniu projektów, zaliczenie państwowego egzaminu, który dzieli się na ustny i pisemny. (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane)

Uprawnienia budowlane dzielą się na uprawnienia do projektowania, do kierowania robotami budowlanymi oraz do projektowania i kierowania robotami budowlanymi łącznie, mogą być one wydawane bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie. (program uprawnienia architektoniczne)

Do podstawowych specjalności, z których wyodrębnione są różne specjalizacje można wyróżnić specjalizację architektoniczną, konstrukcyjno-budowlaną, inżynieryjno – instalacyjną.

Specjalności inżynieryjna dzieli się na: mostową, kolejową, hydrotechniczną.

Specjalność instalacyjna dotyczy sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. (testy 2019 uprawnienia)

Co dają uprawnienia budowlane?

Uprawnienia budowlane dają możliwość pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zarówno przy projektowaniu jak i kierowaniu robotami budowlanymi.

Każdy absolwent chcąc zdobyć tytuł inżyniera budowy i projektanta chce uzyskać uprawnienia budowlane, które dają wiele możliwości. Można powiedzieć, że uprawnienia budowlane to najważniejszy element nadający uczestnikom procesu budowlanego dużej mocy i możliwości. (testy 2019 uprawnienia)

Uprawnienia budowlane są nadawane odpowiednio przez organ samorządu zawodowego na terenie Polski.

Poszukując również wad uprawnień budowlanych można powiedzieć, że największą z nich jest duża odpowiedzialność za decyzje podejmowane w procesie budowlanym, dowodem są między innymi podpisy, które stawiane są w dziennikach budowy oraz przy projektach.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com