Rodzaje stropów

Stropy drewniane

Stropy drewniane są najstarszym rodzajem stropów (program uprawnienia budowlane). W ich przypadku elementem nośnym są belki, które mają przekrój prostokątny lub inny. Należy je układać w kierunku krótszej rozpiętości. Z tego względu, że długości handlowe belek drewnianych wynoszą od 4,5 do 6 m, to stosuje się je z reguły jako jednoprzęsłowe.

Rodzaje stropów
Rodzaje stropów

Strop nagi należy do najprostszych stropów drewnianych. Najczęściej stosuje się go w budynkach gospodarczych. Na belki, które są rozstawione co 1-1,5 m należy przybić deskowanie (powałę). Na nim układa się polepę z:

– gliny z sieczką,

– żużla,

– wełny żużlowej.

Stropem cichym z kolei przekrywa się poddasza z pomieszczeniami mieszkalnymi. Z kolei najładniejszym drewnianym stropem jest strop kasetonowy. Można go spotkać w budynkach, które są zabytkami. Jego konstrukcja nośna jest taka sama jak w przypadku stropu nagiego. Pomiędzy belki nośne, które są profilowane, wstawia się odcinki tzw. belek pustych. Są one z bali drewnianych, które profiluje się w ten sam sposób jak belki nośne.

Stropy na belkach stalowych

Stropy na belkach stalowych charakteryzują się:

– większymi rozpiętościami niż drewniane stropy,

– przenoszą dużo większe obciążenia.

Jeszcze niedawno powszechnie jest stosowano. Aktualnie wykorzystuje się je wyłącznie przy przebudowach i remontach budynków, które już istnieją. Belki są rozstawione na odległość 80-200 cm. Wszystko zależy od rozpiętości i przenoszenia obciążenia. Powinny one być zakotwione w murze zewnętrznym oraz wewnętrznym (materiały do nauki na egzamin do uprawnień budowlanych).

Strop Kleina

Do niedawna strop Kleina stosowano powszechnie. Powstawał w ten sposób, że pomiędzy belkami stalowymi (przekrój dwuteowy) układano płytę ceramiczną na deskowaniu. Płyta ta jest lekka i ma grubość 1 cegły.

Zbrojona płyta Kleina jest taśmą stalową, która ma takie wymiary:

– grubość: 1,5-3 mm,

– szerokość: 1530 mm.

Może mieć ona również formę prętów okrągłych, które ułożone są w podłużnych spoinach. Spoiny takie zalewa się zaprawą cementową. Zaprawa, cegły i zbrojenie po związaniu są płytą ceramiczno-stalową. Stalowe stopki belek, które owinięto siatką, należy obrzucić zaprawą cementową. Ma to pomóc ochronić je przed korozją i pożarem. Na takiej płycie należy ułożyć podłogę. Aktualnie jest to ten rodzaj stropu, który stosuje się bardzo rzadko.

Stropy żelbetowe

Stropy żelbetowe znajdują zastosowanie w budownictwie z powodu wielu zalet:

– duża ognioodporność,

– wytrzymałość,

– możliwość otrzymania dowolnych kształtów.

W zależności od konstrukcji wyróżnia się takie rodzaje stropów:

– płytowe,

– płytowo-żebrowe,

– gęstożebrowe,

– grzybkowe.

Powyższe stropy można wykonać jako monolityczne lub prefabrykowane (pytania na egzamin ustny do uprawnień). Stropy monolityczne powstają w deskowaniach tradycyjnych lub inwentaryzowanych. Z kolei stropy prefabrykowane wykonuje się z prefabrykatów drobno-, średnio- lub wielkowymiarowych. Wszystko zależy od konstrukcji.

Stropy płytowe monolityczne

Stropy płytowe monolityczne wykonuje się jako płyty gładkie na deskowaniu. W przypadku budynków wielokondygnacyjnych, które wznosi się metodą uprzemysłowioną zgodną z systemem monolitycznym budownictwa mieszkaniowego i ogólnego, stropy płytowe i ściany powstają z betonu żwirowego w produkowanym fabrycznie deskowaniu (szalowaniu) stalowym.

Deskowanie złożone jest z segmentów, które służą do jednoczesnego wybudowania ścian i stropów kondygnacji budynku. Segmenty te łączą się w narożach pomiędzy stropem i ścianą. Wykonane to jest zgodnie ze sposobem przegubowym, co pozwoli na ich odchylenie i demontaż. Poszycie deskowania robi się z blachy, która ma grubość 2 mm. Mocuje się je do ram, które są z kształtowników stalowych. Stropy są gładkimi płytami, które zbroi się jednokierunkowo i mają grubość, która zależy od rozstawu ścian budynku (wybierz swój dostęp do programu uprawnienia budowlane).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *