fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Możemy wyróżnić różne rodzaje robót przygotowawczych. Po pierwsze zaliczają się do nich budowy pomieszczeń socjalno-bytowych, które służą do użytku robotnikom oraz pracownikom techniczno-administracyjnym. Możemy wśród nich wyróżnić osiedla, stołówki, hotele pracownicze, świetlice, łaźnie czy ambulatoria. Kolejnym rodzajem są budowy pomieszczeń biurowych oraz magazynów. W tym przypadku zaliczają się do nich również przygotowania placów do składowania.[egzamin na uprawnienia budowlane] W robotach przygotowawczych możemy wyróżnić również budowę sieci komunikacyjnej znajdującej się na placu budowy. Ważne jest również sprowadzenie oraz zamontowanie urządzeń oraz maszyn załadunkowo-rozładunkowych, które są niezbędne podczas budowy. Podczas robót przygotowawczych należy również zbudować przetwórnie kruszywa, wytwórnię masy betonowej, deskowań, prefabrykatów oraz zbrojenia. W ogólności możemy nazwać te miejsca bazą materiałową. Podczas przygotowań ważne jest, żeby zadbać o stworzenie bazy transportowej oraz wybudowanie linii, której zadaniem będzie zasilanie całego placu w energię elektryczną. Jednym z ostatnich etapów jest stworzenie sieci wodociągowej, która powinna posiadać ujęcie wody i sieć kanalizacyjną. Ostatnią robotą przygotowawczą jest budowa linii telefonicznej., radiotelefonicznej oraz sygnalizacyjnej.[segregator uprawnienia budowlane]

Rodzaje robót przygotowawczych
Rodzaje robót przygotowawczych

Charakterystyka robót podstawowych

Roboty podstawowe, głównie ich rozmiar oraz rodzaj, uzależnione są od charakteru danej budowli. W przypadku budownictwa wodnego zaliczają się do nich produkcja, transport, układanie masy betonowej i pielęgnacja wykorzystanego materiału. Jednymi z pierwszych robót jest wykonanie rusztowań, deskowań oraz uzbrojeń. Są to bardzo ważne zabiegi w przypadku budowli wodno-inżynierskich. Aby budowa przebiegała w odpowiedni sposób bardzo ważne jest prawidłowe zaprojektowanie organizacji tego procesu. Sam projekt składa się z dwóch głównych części. Pierwszą z nich jest projekt wstępny. Stanowi on część składową dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Drugą częścią jest projekt szczegółowy.[akty uprawnienia budowlane]

Etapy projektu wstępnego

Projekt wstępny składa się z kilku etapów. Pierwszym z nich jest określenie ogólnej charakterystyki budowli oraz krótka charakterystyka podstawowych obiektów, które będzie zawierać dana konstrukcja. Kolejnym etapem projektu wstępnego jest wyliczanie objętości robót podczas wykonywania podstawowych obiektów. W projekcie wstępnym należy uwzględnić krótki opis metod technologicznych, które będą stosowane w podstawowych robotach. Uwzględnia się tu maszyny oraz sprzęt, który zostanie do nich wykorzystany. Ważne jest również zawarcie harmonogramu dyrektywnego budowy.[uprawnienia budowlane testy] Kolejnym etapem jest określenie zapotrzebowania na materiały oraz prefabrykaty. Ważne jest, by było one podzielone na poszczególne etapu budowy. Do projektu wstępnego wliczają się również opisy i analizy warunków komunikacyjnych. Trzeba w nim również zawrzeć ogólne wytyczne dotyczące lokalizacji wytwórni oraz baz materiałowych i transportowych. Możemy w nim znaleźć również obliczenia dotyczące powierzchni magazynów, składowisk oraz innych budynków o charakterze tymczasowym. Oblicza się również zapotrzebowanie na moc energii elektrycznej, wody oraz sprężonego powietrza. Jedną z ostatnich części planu wstępnego jest plan jak zorganizowany będzie plac budowy. Projekt wstępny kończy się protokołem, w którym zawarte są ustalenia pomiędzy biurami projektowymi, inwestorami oraz wykonawcami.[uprawnienia budowlane]

Warunki topograficzne, geologiczne i hydrologiczne

Oprócz wyżej wymienionych technicznych aspektów danej budowli ważne jest podczas projektowanie jest uwzględnienie warunków topograficznych, geologicznych oraz hydrologicznych. Opis panujących w danym miejscu warunków topograficznych można traktować jako uzupełnienie materiału mapowego. Sam ten materiał przygotowuje się w odpowiedniej skali, która musi być dostosowana do rozmiaru budowanego obiektu. Zawiera on plac budowy. Podczas tworzenia map oraz planów sytuacyjnych należy w nich zawrzeć warstwice, drogi oraz inne obiekty, które istnieją na danym terenie. Wielkość terenu jaką uwzględnimy w opisie topograficznym uzależniona jest od wielkości oraz rodzaju projektowanej budowli.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com