fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Realizacja innych założeń

Do tej pory spotyka się przypadki, w których inwestorzy decydują się na prowadzenie robót budowlanych, które pozostają w pełnej niezgodności z dokonanym wcześniej zgłoszeniem. Bywa, że w międzyczasie realizuje zupełnie inny obiekt budowlany, dla którego konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę, a nie tylko zgłoszenia. W takiej sytuacji inwestor łamie zapisy zawarte w Prawie Budowlanym. Sprawdźmy, jak taki czyn jest kwalifikowany prawnie.  (uprawnienia budowlane cennik) 

Roboty budowlane niezgodne ze zgłoszeniem

Legalizacja odstępstwa

Aby można było dokonać jakiejkolwiek zmiany w wykonywanych robotach budowlanych konieczne jest, aby zastosować się do zapisów Prawa Budowlanego. Jego zapisy wskazują, że należy takie odstępstwo od normy prawnie zalegalizować. Jest to możliwe w przypadku obiektów budowlanych, które są wykonywane (lub zostały wykonane) z istotnym odstępstwem od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budowę. Musimy jednak z całą mocą podkreślić, że nie ma takiej możliwości, gdy takie odstępstwa zostały dokonane od zgłoszenia, którego dokonano. Jeżeli więc zakres robót uległ znacznej zmianie niż było to określone w zgłoszeniu, inwestor powinien złożyć w urzędzie nowe zgłoszenie lub uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę – w zależności od tego, jakich będzie chciał dokonać zmian i jaki obiekt wykonać. Nie brakuje takich osób, które próbują w jakiś sposób obejść obowiązujące przepisy. Nie jest to gra warta świeczki, ponieważ można się w taki sposób narazić na bardzo wysokie kary. Jeżeli mimo to inwestor podejmuje takie działania, wówczas dokonuje samowoli budowlanej, a organ nadzoru budowlanego powinien w takim razie przeprowadzić postępowanie legalizacyjne na podstawie artykułów 48 i 49 Prawa Budowlanego.   (uprawnienia budowlane program) 

Roboty budowlane, które należy zgłosić

Wśród robót budowlanych, które powinniśmy zgłosić do właściwego urzędu są:

 • wolno stojące parterowe budynki gospodarcze, wiaty, altany oraz przydomowe ogrody zimowe o powierzchni zabudowy do 25 m2(uprawnienia budowlane 2023)  
 • indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę,
 • przydomowe baseny i oczka wodne o powierzchni do 30 m2,
 • przyłącza: elektroenergetyczne, kanalizacyjne, wodociągowe, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne,
 • instalacje zbiornikowe na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczone do zasilania instalacji gazowych w budynkach jednorodzinnych,
 • ogrodzenia od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzenia o wysokości powyżej 2,20 m,
 • obiekty małej architektury w miejscach publicznych,
 • pochylnie dla osób niepełnosprawnych,
 • miejsca postojowe dla samochodów osobowych – do dziesięciu stanowisk. (uprawnienia budowlane segregator) 

Inne roboty budowlane wymagające zgłoszenia

Wśród innych robót budowlanych, które należy zgłosić znajdują się:

 • tymczasowy obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem i przewidziany do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, lecz nie później niż 120 dni od rozpoczęcia budowy,
 • remont istniejących obiektów i urządzeń budowlanych – z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków,
 • docieplenie budynków o wysokości do 12 m,
 • utwardzenie powierzchni gruntu na działkach budowlanych,
 • rozbiórka budynku (budowli) o wysokości poniżej 8 m, jeżeli jego odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości i nie jest wpisany do rejestru zabytków ani objęty ochroną konserwatorską.
Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com