fbpx
Przejdź do treści
program
Uprawnienia Budowlane

Pustaki rozmieszczane przy wieńcach

Pustaki rozmieszczane przy wieńcach żelbetowych bądź żebrach rozdzielczych muszą zostać zamknięte denkami chroniącymi przed wnikaniem się betonu do pustaków. Pustaki podczas magazynowania i przewożenia umieszcza się lukami pionowo w górę, na wygładzonej powierzchni. Podczas przewożenia pustaków trzeba pamiętać o dokładnym rozmieszczeniu ich blisko siebie, by nie doszło do ich przesuwania podczas jazdy. (uprawnienia budowlane kontakt)

Długość wsparcia belek stropowych na ścianie musi równać się blisko 8cm w sytuacji belek rodzaju DZ-3 oraz DX-4 i 10cm w sytuacji belek rodzaju DZ-5. Umieszcza się je w wieniec żelbetowy zaniżony o 4cm poniżej spodu stopek belek. (uprawnienia budowlane 2021)

Pustaki przy wieńcach żelbetowych
Pustaki przy wieńcach żelbetowych

Podparcie belek

Belki w trakcie robienia stropu muszą zostać wsparte w takich punktach:

-belki DZ-3 przy długości powyżej 420cm we wnętrzu szerokości i przy podporach, jak wieńce są zaniżone poniżej stopki belki,

-belki DZ-4 oraz DZ-5 w czterech punktach, czyli pod dwoma najdalej wysuniętymi lukami na żebra i na obydwu końcówkach przy murach. (uprawnienia budowlane program)

Wyższy poziom ryg środkowych musi zostać powiększony o 5mm od poziomu ryg przy murach. Rygi da się zlikwidować po zastygnięciu betonu, ale nie szybciej niż dwanaście dni od momentu zabetonowania stropu. Aby utrzymać idealne rozmieszczenie belek i ochronić je przed transportem w trakcie rozmieszczania pustaków warto wśród belek przy dwóch końcówkach rozmieścić po jednym pustaku. Po rozmieszczeniu pustaków robi się zbrojenie kafla, wedle rysunków projektowych. Zanim zaczniemy betonować warto wygładzić strzemiona wysunięte z wyższej stopki belek, a potem rozmieścić pomosty z desek obszerności 38mm oparte na belkach wśród wysuniętych strzemion.

Rozmieszczanie pustaków wśród belek

W trakcie rozmieszczania pustaków czy kafli żelbetowych wśród belek i betonowania pachwin wśród belek i pustaków warto rozmieścić bale na belkach stropowych, żeby przez chodzenie czy jeżdżenie taczkami nie zrobić zniszczeć w pustakach, jakie nie należą do najbardziej solidnych tworzyw. Stropy da się obciążać tylko po zastygnięciu betonu pachwinowego przy środku korzystania z pustaków KMK-I, czy zastygnięciu zaprawy cementowej w spoinach.

Podczas korzystania na zapełnienie pól wśródbelkowych pustaków gipsowych KMK-1, kafli żelbetowych z ociepleniem zrobionym z trocin zmineralizowanych legary podłogowe wspiera się od razu na stropie. Umieszcza się je w poprzek. W sytuacji natomiast skorzystania do ocieplenia kafli żużla paleniskowego czy polepy glinianej z sieczką, legary wspiera się na cegle rozmieszczonej na rzędzie ocieplającym, podczas czego muszą one wysuwać się od 2 do 1cm nad wyższą płaszczyznę belek stropowych, żeby podłoga nie wspierała się od razu na tych belkach. (akty prawne uprawnienia budowlane)

Stropy

Stropy od kierunku poddasza da się ocieplać polepą glinianą z sieczką, trocinami czy żużlem, w sposób by nie pojawiały się mostki przemarzania w punkcie belek. Ocieplenia takie muszą być delikatne, żeby nie powiększały one masy własnej. Sufit stropu z belek T-27 oraz pustaków gipsowych KMK-I wygładza się niedużym narzutem z czystego zaczynu gipsowego, potem tynkuje się zaprawa wapienno-gipsową. (segregator egzamin ustny uprawnienia) Cała obszerność tych rzędów nie może być większa od 10mm. Sufit stropu z belek T-27 oraz kafli żelbetowych tynkuje się zaprawą cementowo-wapienną na obrzutce cementowej. Stropy belkowo-pustakowe DZ zrobione są z prefabrykowanych belek żelbetowych o rozmieszczeniu osiowym 60cm, pustaków betonowych i wyższym kaflu betonowym jaki jest podstawą podłóg. Przewieszenie końcówek belek podczas przewozu i składowaniu nie może przekraczać 1/5 długości belek rodzaju DZ-3 i D4 a 200cm przy belkach DZ-5. (program egzaminu na uprawnienia)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.