fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Publiczne obiekty z ewakuacyjnym oświetleniem

Dla stref związanych z wysokim ryzykiem na terenie obiektów o publicznej użyteczności wymagania dotyczące oświetlenia określa norma PN-EN 1838:2005. Mówi ona o tym, że w strefach związanych z wysokim ryzykiem poziom natężenia eksploatacyjnego oświetlenia na danej płaszczyźnie nie może wynosić mniej od 10% stopnia natężenia oświetlenia eksploatacyjnego w przypadku danych czynności. Nie może być ono jednak mniejsze od 15 lx. Na niskim poziomie należy utrzymywać przeszkadzające olśnienie, poprzez dokonanie ograniczenia światłości opraw w obszarze pola widzenia. Czas minimalny związany ze stosowaniem oświetlenia powinno wyznaczyć się za pomocą okresu, w jakim pojawia się ryzyko wystąpienia niebezpieczeństwa dla ludzi. Ważne jest też to, że oświetlenie w strefie związanej z wysokim ryzykiem powinno zapewniać wymagane pełne natężenie oświetlenia w ciągły sposób, albo też do 0,5 s od chwili, kiedy zaniknie napięcie. (uprawnienia budowlane cennik) 

Publiczne obiekty z ewakuacyjnym oświetleniem
Publiczne obiekty z ewakuacyjnym oświetleniem

Oświetlenie w otwartej strefie

Norma PN-EN 1838:2005 ujmuje wymagania dla oświetlenia w otwartej strefie. Mówi ona, że poziom natężenia oświetlenia nie może wynosić na poziomie podłogi mniej od 0,5 lx, w przypadku niezabudowanego czynnego pola otwartej strefy. Wyjątek stanowi tu wyodrębniony obwodowy pas wyodrębniony z tej strefy o szerokości wynoszącej 0,5 metrów. Chcąc, żeby barwy bezpieczeństwa były dla każdego rozpoznawalne wartość minimalna wskaźnika związanego z oddawaniem barw do źródeł światła, w jakie są wyposażone awaryjne oprawy powinna kształtować się na poziomie 40. Czas minimalny użycia oświetlenia w związku z ewakuacją powinien wynosić około 1 godziny. W otwartej strefie 50% natężenie oświetlenia, jakie jest wymagane powinno tworzyć się w zaledwie 5 sekund od momentu zaniknięcia zasilania podstawowego oświetlenia. Poziom pełny natężenia z kolei powinien pojawić się w czasie wynoszącym 60 sekund.  (uprawnienia budowlane program) 

Oświetlenie ewakuacyjnych dróg

Wyżej wymieniona norma określa także wymagania, jakie stawia się w związku z oświetleniem dróg ewakuacyjnych. Droga posiadająca szerokość maksymalną do 2 metrów oświetlona musi zostać tak, aby natężenie średnie oświetlenia na podłodze nie wynosiło mniej niż 1 lx wzdłuż linii środkowej ewakuacyjnej drogi. Na pasie centralnym, który obejmuje minimum połowę szerokości, jaką ma droga poziom natężenia oświetlenia powinien osiągać minimum 50% wartości, jaka zostaje podana. Maksymalny stopień natężenia oświetlenia w stosunku do minimalnego poziomu natężenia wzdłuż linii centralnej ewakuacyjnej drogi nie może wynosić więcej niż stosunek 40:1. (uprawnienia budowlane segregator)   

Drogi ewakuacyjne

Zgodnie z wymaganiami, aby barwa bezpieczeństwa została rozpoznana, wartość minimalna wskaźnika oddania dla źródła światła barw wynosić powinna 40. Czas minimalny zastosowany do oświetlenia ewakuacyjnej drogi, aby przeprowadzić ewakuację wynosić powinien jedną godzinę. Przeszkadzające olśnienie z kolei utrzymywać powinno się na małym poziomie poprzez ograniczanie światłości opraw w obszarze pola widzenia. Mając do czynienia z ewakuacyjną drogą 50% natężenia oświetlenia, jakie się wymaga powinno wytworzone zostać w czasie wynoszącym 5 sekund, a w ciągu 60 sekund powinien zostać osiągnięty pełny poziom oświetleniowego natężenia. (uprawnienia budowlane 2023)  

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com