fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Wyróżnia się oświetlenie:

– boczne lub górno-boczne – przez okna w ścianach zewnętrznych,

– górne – świetlikami,

– mieszane – przez okna w ścianach zewnętrznych i świetliki (program na uprawnienia budowlane).

Rodzaje oświetlenia
Rodzaje oświetlenia

Oświetlenie boczne lub górno-boczne

W przypadku budynków wielokondygnacyjnych pomieszczenia oświetla się tylko poprzez okna w ścianach zewnętrznych. Do wyjątków należy najwyższa kondygnacja. Minusem oświetlenia bocznego jest przede wszystkim duży spadek natężenia wraz ze wzrostem odległości od okien. Z tego też powodu należy ograniczyć głębokość traktów. Dodatkowo konieczne jest przeanalizowanie oraz odpowiednie dobranie:

– wysokości pomieszczenia,

– wielkości okien,

– wysokości usytuowania okien.

W sytuacji, kiedy parapet okienny jest umieszczony na wysokości płaszczyzny roboczej bądź poniżej, to należy pamiętać, że najlepsze oświetlenie znajduje się w okolicy otworu okiennego w odległości, która nie jest większa niż dwukrotna wysokość okien. Jeżeli parapet będzie wyżej, to należy przesunąć obszar oświetlenia bliżej ściany okiennej.

W halach dopuszczalne jest, żeby zastosować różne rodzaje oświetlenia. Z kolei w przypadku hal o poprzecznym przekroju bazylikowym najczęściej stosuje się oświetlenie boczne i górno-boczne (akty prawne do egzaminu na uprawnienia budowlane).

Oświetlenie górne

Świetliki są wykorzystywane w innych halach. Równomierność oświetlenia jest tym mniejsza, im bardziej zwiększają się odległości pomiędzy świetlikami bądź zmniejsza się wysokość pomieszczenia.

Wykorzystuje się świetliki, które mają różne kształty. Mogą to być świetliki:

– kopułki płaskie,

– prostokątne,

– latarniowe, czyli prostokątne na rzucie kwadratu,

– trójkątne,

– pilaste pionowe i pochyłe (w dachach pilastych).

Na ilość światła, które przenika do wnętrza wpływa:

– kształt świetlika,

– stopień przezroczystości szyb,

– ich nachylenie.

Mniej światła wpada w sytuacji, kiedy płaszczyzny oszklone są pionowe bądź charakteryzują się niewielkim odchyleniu od pionu. Drugą sytuacją jest to, kiedy płaszczyzny te są zabrudzone – zakurzone bądź zaśnieżone. Za każdym razem należy dokładnie przeanalizować najróżniejsze warianty oraz wybrać najbardziej korzystne rozwiązanie.

Minusem takiego rozwiązania jest to, że przez zastosowanie świetlików bardziej skomplikowane jest wykonanie konstrukcji przekrycia i utrudnione jest zabezpieczenie przed przenikaniem wody opadowej.

Oświetlenie sztuczne

Na coraz częstsze stosowanie hal bezokiennych oraz bezświetlikowych wpływ mają:

– trudności, które wiążą się z konstruowaniem oraz konserwacją świetlików,

– wady oświetlenia bocznego,

– straty ciepła,

– skraplanie się pary wodnej na świetlikach,

– wzrost wymagań wobec środowiska produkcyjnego w zakresie określonej wilgotności, temperatury, natężenia światła i czystości.

W nowoczesnej technice oświetleniowej można osiągnąć odpowiednie natężenie światła (1000-2000 lx), o widmie zbliżonym do światła naturalnego (segregator z aktami prawnymi do egzaminu na uprawnienia budowlane). Dodatkowo istnieje możliwość, żeby wprowadzić konieczną ilość promieni nadfioletowych, które są znaczące biologicznie dla zdrowia. Należy pamiętać też o tym, że zgodnie z przeprowadzonymi badaniami praca przy oświetleniu sztucznym nie wpływa negatywnie na zdrowie, wzrok i psychikę pracujących.

Z tego też powodu możliwe jest oświetlenie wyłącznie światłem sztucznym pomieszczeń, w których znajdują się ludzie w sytuacji, kiedy:

– oświetlenie światłem dziennym nie jest konieczne lub jest wskazane ze względów technologicznych,

– jest uzasadnione celowością funkcjonalną zlokalizowanie tego pomieszczenia w obiekcie podziemnym h w części budynku pozbawionej oświetlenia naturalnego.

Oświetlenie sztuczne pomieszczenia przeznaczonego i pobyt ludzi powinno zapewniać odpowiednie warunki użytkowania całej jego powierzchni. Z kolei w przypadku oświetlenia sztucznego pomieszczeń, które są przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz do ruchu ogólnego i są połączone ze sobą, nie powinno ono wykazywać się dużymi różnicami w natężeniu. Mogą one doprowadzić do olśnienia przy przejściu pomiędzy tymi pomieszczeniami.

Czasami, aby uzyskać kontakt z otoczeniem, należy wprowadzić pas okien bocznych, które umieszcza się dość nisko. Jednocześnie ich wielkość nie może doprowadzać do zaburzeń w oświetleniu sztucznym. Dodatkowo okna te powinny wychodzić na zieleń. Zaleca się także wprowadzić zieleń do wnętrza hal (jak wygląda egzamin na uprawnienia budowlane).

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com