fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Przewody dymowe i wentylacyjne są wykonywane z cegły zwykłej ceramicznej lub ze specjalnych elementów zrobionych z betonu żaroodpornego. Elementy te wymiarowo powinny być zbliżone do pustaków Alfa. Dzięki temu można uzyskać odpowiednie wiązanie w murze. W pustakach Alfa bezpośrednie opieranie stropów żelbetowych na murze może powodować ich pękanie. Dzieje się to przez działanie sił skupionych pochodzących od belek. Głównie ma to miejsce przy belkach prefabrykowanych lub stalowych. Z tego powodu stropy powinny być opierane na murach przez stosowanie wieńców.[segregator uprawnienia budowlane]

Przewody dymowe i wentylacyjne
Przewody dymowe i wentylacyjne

Izolowanie wieńca żelbetowego

Wieniec żelbetowy powinien być odizolowany. W tym celu szczelina powietrzna powinna zostać wypełniona materiałem izolacyjnym. Takim materiałem może być płyta wiórkowo-cementowa. Od strony zewnętrznej dodatkowo wieniec osłania się ścianką wykonaną z cegły o dużej izolacyjności cieplnej.[egzamin na uprawnienia budowlane] Dla niewielkich wysokości wieńców może być on osłaniany przez pustaki typu S-V2b. Robi się to przez umieszczenie pomiędzy wieńcem, a warstwą zewnętrzną izolacji cieplnej. W warstwie pustaków znajdującej się pod wieńcem komory powietrzne powinny zostać wypełnione masą betonową lub zaprawą betonową przed wymurowaniem. Stropy na belkach stalowych powinny być opierane na wieńcach żelbetowych, których wysokość jest równa grubości jednej z warstw pustaków. Wnęki, inaczej zwane bruzdami w których znajdują się przewody instalacji centralnego ogrzewania, wodociągowej i kanalizacji powinny być wykonywane w tym samym czasie co wznoszone są mury. W ścianach nośnych nie można wykonywać bruzd.[akty uprawnienia budowlane]

Mury z pustaków Muranów

Mury z pustaków Muranów szeroko były stosowane w okresie powojennym w Polsce. Wykorzystywane były do tego gruzy ze zburzonych budynków. Koncepcyjnie są one zbliżone do pustaków Alfa. Mają one jednak większą wytrzymałość od nich. Dzięki temu mogą być one stosowane w ścianach, które przenoszą większe obciążenia.[uprawnienia budowlane testy] W przypadku tych pustaków możliwe jest dostosowanie ich wymiarów do wymiarów cegieł. Z tego powodu łatwo mogą się łączyć z murem ceglanym. Można to robić na przykład w partiach ścian posiadającymi przewody kominowe. Pustaki Muranów dzielą się na dwa główne typy. Pierwszy ma wymiary 25×25 i 25×12 centymetry, a drugi 25×38 centymetry. Pierwszy ze wspomnianych pustaków pozwala na uzyskanie struktury ściany podobnej do tej z pustaków Alfa. Posiadają one pustkę pionową pomiędzy pustakami, która jest przewiązana co każda warstwa. Drugi z rodzajów tworzy ściany bez szczeliny powietrznej. Najczęściej stosuje się go na dolnych kondygnacjach podczas większych obciążeń. Wiązanie, połączenie murów i szczegóły oparcia stropów są w tym przypadku podobne do pustaków Alfa.[uprawnienia budowlane]

Pustaki SM-185

W Polsce produkowane są pustaki SM-185. Są one tworzone na podstawie pustaków, które były szeroko stosowane w Związku Radzieckim. Są one wykonywane z gruzu ceglanego lub żużla paleniskowego. Mogą mieć one dwie klasy 50 i 75. Ściany z tego rodzajów pustaków mogą być kształtowane ze szczeliną powietrzną. Jest to analogiczne do stosowania pustaków Alfa. Wykorzystuje się pustaki dwóch typów. Są nimi zasadnicze i połówkowe. Szczeliny mogą zostać później zasypane przez materiały ciepłochronne na przykład żużel. Spotkać się można również ze ścianami o grubości wynoszącej dwa pustaki zasadnicze, które nie mają szczeliny powietrznej. W takiej sytuacji pustaki połówkowe występują w co drugiej warstwie. Oprócz wyżej wspomnianych rodzajów pustaków w Polsce stosuje się również pustaki Wrocławskie i Żerań, które są bardzo do nich zbliżone. Również można spotkać się z pustakami pięcioszczelinowymi typu Kontra.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com