fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Przesłonę najczęściej umiejscawia się w osi uszczelnienia korpusu oraz zawsze musi być ona związana z rdzeniem lub ekranem. W przypadku przesłon wykonanych z zastrzyków cementowych lub cementowo-iłowych możemy spotkać je dla skał znajdujących się pod zaporą, które łatwo wiążą się z cementem. Spotykamy je również, gdy szczeliny oraz kawerny nie są zbyt mocno zasilone. Dla sytuacji, gdzie na niewielkiej głębokości pod fundamentem zapory leżą skały o dobrej jakości, to można uszczelnienie wykonać w postaci monolitycznej przesłony betonowej.[akty uprawnienia budowlane]

Przesłony z zastrzyków

Działanie fal wiatrowych

Fale wiatrowe mogą mieć bardzo niebezpieczny wpływ na zbiorniki. Załamując się uderzają one o skarpę odwodną oraz nadbiegają one po niej w kierunku korony zapory. Bardzo ważne jest, aby zapobiegać przelewaniu się fal przez koronę, ponieważ niszczą one koronę. W celu zapobiegania temu zjawisku stosuję się różne zabiegi. Jednym ze sposobów jest wznoszenie korony na bezpieczną wysokość, która znajduje się ponad poziomem spiętrzenia. Innym ze sposobów jest umiejscawianie urządzeń odbijających fale na skarpie odwodnej. Rozwiązanie to jest zazwyczaj tańsze przez co częściej spotykane.

Urządzenia do odbijania fal

Możemy wyróżnić trzy główne typy urządzeń służących do odbijania fal. Typy oraz rozmiary tych urządzeń są uzależnione od zasięgu oraz amplitudy jaką posiada nadbiegająca fala. Do najprostszych rozwiązań możemy zaliczyć parapet progowy, który wystaje z lica okładziny. Powinien mieć on konstrukcję kamienną lub żelbetową. Umiejscawia się go na skarpie powyżej poziomu piętrzenia.[uprawnienia budowlane testy] Jego głównym zadaniem jest rozbijanie nadbiegających fal. Jeżeli mamy do czynienia z falami o większych rozmiarach, to parapet nie jest najbardziej skutecznym rozwiązaniem. Może on również szybko ulec zniszczeniu. Dla takich fal bardziej skuteczne i trwałe jest wykonywanie parapetów falochronowych o konstrukcji żelbetowych. Jego zadaniem oprócz odbijania fal jest skierowanie ich z powrotem do zbiornika. Można spotkać się również z parapetem, który jest przedłużeniem rdzenia. Od strony zbiornika powinien mieć on półkulisty kształt, który łagodnie odbija fale zmniejszając przy tym siłę uderzenia.[uprawnienia budowlane]

Szykany

Szykany umieszcza się w celu zmniejszenia siły uderzenia nadbiegającej fali o parapet. Umieszcza się je na skarpie odwodnej. Szykany mogą mieć postać zębów, które układa się w zygzak lub w szachownicę. Czasami można spotkać się również z szeregiem ciągłych progów, które posiadają ostre krawędzie. W obydwu z tych przypadków szykany powinny posiadać konstrukcję żelbetową wykonaną z betonu o dobrej odporności na ścieranie.[segregator uprawnienia budowlane]

Sieć kanalizacyjna

Każda z zapór ziemnych powinna posiadać urządzenie, które może zapewnić odprowadzanie wód opadowych oraz wód filtracyjnych pochodzących z zapory do dolnego stanowiska. Do wód deszczowych stosuje się zazwyczaj się kanalizację deszczową. Do wód filtracyjnych stosuje się drenaż zapory.[egzamin na uprawnienia budowlane] Zbiera oraz odprowadza on wodę. Sieć kanalizacyjną projektuje się tak, by możliwe było odprowadzenie wody burzowej z korony oraz ze skarpy odpowietrznej. Jeżeli korona ma zakończenie w postaci jezdni z bocznymi chodnikami to instaluje się w niej studzienki o ulicznych wlotach kanalizacyjnych. Na ławeczkach znajdujących się od strony skarpy powinno układać się koryta, wykonane z betonu które zbierają wodę ze skarp. W dół wodę pochodzącą z korony oraz ławeczek prowadzi się przez koryta betonowe lub przewody kryte, które rozstawia się co 20-40 metrów.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com