fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Przepływ ciepła przez przegrody : współczynnik przenikania ciepła

Wymiana ciepła przez przegrodę ma charakter niestacjonarny. Związany  jest on ze zmiennością temperatur w czasie. Jednak dla celów praktyki budowlanej zakłada się najczęściej przy projektowaniu przegród zewnętrznych warunki stacjonarne. W przypadku płaskiej przegrody o przekroju jednolitym i przy jej bardzo dużym jednym wymiarze, przyjmuje się jednokierunkowy ruch ciepła. Zakłada się że jest on prostopadły do przegrody. Zjawisko przepływu, ciepła przez przegrody budowlane można traktować jako jednokierunkowe jeżeli przegroda (ściana, strop stropodach) ma stalą grubość i jest jednorodna materiałowo lub zbudowana jest z jednorodnych warstw o stałych grubościach. Gęstość strumienia cieplnego (tj. ilość energii cieplnej przepływającej przez jednostkową powierzchnię w jednostkowym czasie) jest jednakowa na całej powierzchni przegrody, linie gęstości strumienia są do tej powierzchni prostopadłe, a izotermy (linie łączące punkty o jednakowej temperaturze) są równoległe. Dzięki temu możliwe jest proste wyznaczenie zarówno gęstości strumienia cieplnego q, strumienia ciepła F przepływającego przez przegrodę.

Możliwe też jest wyznaczenie wartości temperatur w dowolnym jej punkcie, w tym także szczególnie istotnej temperatury na jej powierzchni wewnętrzne.
W praktyce posługujemy się odwrotnością oporu cieplnego, oznaczając go przez U i nazywając współczynnikiem przenikania ciepła. Przenikanie ciepła przez przegrodę obejmuje przejmowanie ciepła na powierzchniach przegrody oraz przewodzenie przez materiał przegrody. Przenikanie obejmuje zatem wszystkie trzy rodzaje wymiany ciepła: konwekcję, promieniowanie na powierzchniach i przewodzenie w przegrodzie. I jest to ilość ciepła przenikająca przez przegrodę w odniesieniu do jednostki powierzchni przegrody, czasu i różnicy pomiędzy temperaturą powietrza wewnętrznego zewnętrznego. Jest to więc gęstość ustalonego strumienia ciepła przepływającego między dwoma obszarami powietrznymi podzielonymi przegrodą, jeśli różnica temperatur między tymi obszarami wynosi l K  jednostką miary jest W/m2K .

Projektowanie budynków

Przy projektowaniu budynków mieszkalnych lub zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej oraz budynków przemysłowych o kubaturze ogrzewanej do 1500 m3 dopuszczalne jest niewykonywanie szczegółowych obliczeń współczynnika przenikania ciepła przegród z mostkami termicznymi z uwzględnieniem wartości Ul i Up (metoda dokładna)
Możliwe jest wyprowadzenia parametru, który charakteryzowałby właściwości izolacyjne przegrody. Uwzględnia się wówczas wpływ występujących w niej liniowych i punktowych mostków termicznych (metoda dokładna). W tym celu należy przeprowadzić szereg obliczeń za pomocą metod numerycznych i innych (metod).

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com