fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Egzamin na uprawnienia budowlane a przepisy

Egzamin na uprawnienia budowlane to ostatni etap w drodze do zdobycia uprawnień budowlanych. Jest to weryfikacja zdobytego dotychczas wykształcenia i doświadczenia. ( egzamin na uprawnienia budowlane )

Egzamin na uprawnienia budowlane dzieli się na dwie części, Pierwszą z nich jest część pisemna, drugą zaś – ustna. Etap pisemny to test jednokrotnego wyboru, w którym znaleźć się może od 30 do nawet 90 pytań. Ich ilość zależy od stopnia i rodzaju uprawnień budowlanych, o które ubiega się egzaminowany. ( program do egzaminu na uprawnienia na komputer )

Przebieg egzaminu na uprawnienia budowlanego w części pisemnej wygląda następująco. Największą jego część stanowią pytania z zakresu prawa budowlanego, obowiązujących ustaw, a także aktów wykonawczych, które wydane zostały na podstawie tychże ustaw. Ta część stanowi aż 70% wszystkich pytań. Aby otrzymać pozytywny wynik testu, należy odpowiedzieć poprawnie na minimum 75% zadanych pytań. W związku z tym przydatna będzie także wiedza, która dotyczy przepisów BHP na placu budowlanym. W teście znajdzie się bowiem 20% pytań z tego zakresu. Przy nauce do egzaminu warto skupić się również na przepisach o postępowaniu administracyjnym. Pytania o tę kwestię znajdą się w teście w ilości 10%.

Warto pamiętać o tym, że czas egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane jest uzależniony od ilości pytań. Na każde pytania przypada 1,5 minuty na odpowiedź.

Część ustna egzaminu na uprawnienia budowlane

O tyle, o ile przystąpienie do egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane jest możliwe jedynie dwa razy w roku, w odgórnie wyznaczonym terminie, jednakowym dla całego kraju, o tyle termin części ustnej egzaminu jest już wyznaczany indywidualnie dla każdej z okręgowych komisji. (nauka do uprawnień budowlanych)

Część ustna opiera się na zestawie 5 – 10 wylosowanych przez egzaminowanego pytań. Wiedzę, którą sprawdzą pytania, w głównej mierze dotyczyć będą zdobytego doświadczenia i umiejętności rozwiązywania problemów na placu budowy. Oczywiście, w tym przypadku egzaminowany także ma czas na przygotowanie się do odpowiedzi. Część ustna trwa bowiem 60 minut, z czego prawie połowa czasu, bo aż 25 minut, jest przeznaczona właśnie na przygotowanie się kandydata do odpowiedzi. (egzamin ustny uprawnienia budowlane – pytania)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com