fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Przemieszczeniowa technologia wykorzystywana w Polsce

Technologia przemieszczeniowa zastosowana została podczas realizowania mieszkalnych budynków we Warszawie, przy ulicy Ostrobramskiej. Zanim rozpoczęto geotechniczne prace opierając się o obserwację zjawisk, jakie zachodziły w niespoistych gruntach przeprowadzono rozpoznanie szczegółowe gruntowych warunków inwestycji. Po wykonaniu wzmocnieniowych prac również dokonano badań gruntowych warunków w danych miejscach. Okazało się, że stan podłoża może zmienić się w zależności od użytej technologii do przeprowadzania prac. Nie bez znaczenia jest także rozstaw, średnica oraz długość stworzonych elementów. Wykonano je w celu wzmocnienia podłoża. (uprawnienia budowlane cennik) 

Przemieszczeniowa technologia wykorzystywana w Polsce
Przemieszczeniowa technologia wykorzystywana w Polsce

Wzmocnienie podłoża pod inwestycję

Wykonując wzmocnienie podłoża w ramach inwestycji wbudowano w nie około 500 sztuk kolumn FDC. Kolumny te wykonano z betonu. Miały one za zadanie spełniać warunki danej geotechnicznej nośności, zachowując jednocześnie określone wymogi związane ze sztywnością, w oparciu o statyczne testy nośności. Geologiczno – Inżynierska dokumentacja dla inwestycyjnego terenu stwierdziła, że występują tu utwory rzecznej akumulacji, jaką reprezentują piaski, organiczne grunty czy rzeczne mady. W posadowieniu inwestycji trudność stanowiły soczewki organicznych ściśliwych gruntów oraz luźne rzeczne piaski w poziomie oraz poniżej posadowienia. Warstwy piasku znajdujące się głębiej wykazywały średnie i duże zagęszczenie.   (uprawnienia budowlane program) 

Z badań wyciągnięte wnioski wskazywały jednoznacznie, że występuje tu konieczność pośredniego posadowienia tej inwestycji. W danych warunkach wykonano projekt wzmocnienia gruntu, aby uzdatnić teren do przenoszenia stabilnego obciążeń pochodzących z mieszkaniowego kilkukondygnacyjnego budynku. Techniczna nowsza wiedza pokazywała możliwość pojawienia się zmian w stanie gruntu po stworzeniu kolumn. Należało brać pod uwagę, że skutkiem przemieszczeniowego wiercenia w niespoistym gruncie może być zmiana poziomu jego stanu zagęszczenia. Podłoże wzmocniono stosując przemieszczeniową technologię FDC.  (uprawnienia budowlane segregator)   

Prawidłowe stworzenie kolumn

Podczas wykonania prawidłowego kolumn można było dogęścić warstwy niespoistych gruntów. W związku z obserwacjami trzeba by spodziewać się zmian w stanie gruntu. Mogły one nastąpić wzdłuż pobocznicy elementów wzmacniających podłoże przy niezmienionych zasadniczo warunkach, jakie panują od poziomu podstaw betonowych kolumn. Przeprowadzone ponownie sondowania za pomocą metody CPTU pozwoliły dostarczyć odpowiednie dane, aby zmierzyć efekt tych zmian, które zaszły w podłożu po stworzeniu kolumn.

Efekty stosowania technologii przemieszczeniowych

W przypadku spoistych gruntów literatura opisuje dwojakie efekty związane z zastosowaniem przemieszczeniowych technologii. Obserwuje się poprawienie gruntowych warunków poprzez dogęszczenia, jak i w danych warunkach zachodzi degradacja parametrów w gruntowym ośrodku. Oznacza to rozluźnienie niespoistych gruntów. Na obszarze inwestycji w Warszawie przy ulicy Ostrobramskiej gruntowe warunki rozpoznano poprzez przeprowadzenie statycznych sondowań CPTU. Teren objęty badaniami wykazał występowanie przewarstwień w organicznych gruntach oraz piaszczystych podkładów w luźnym stanie do rzędnej wynoszącej około -1,0 metrów nad poziomem 0W. W dokumentacji badań podłoża nie odnotowano rozbieżności, jakie byłyby istotne w opisywanej prawidłowości budowy danych warstw. (uprawnienia budowlane 2023)  

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com