fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Przekrój żelbetowych wieńców na podporach

Chcąc ustalić przekrój żelbetowych wieńców na podporach należy wziąć pod uwagę wartości statycznych sił, jakie występują w miejscach łączenia ściennych bloków i płyt (uprawnienia budowlane 2021). Aby połączyć pręty, należy zrobić to zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-56/B-03260. Na wieńcu rozstaw strzemion wykonanych z prętów o 4,5 mm, nie może być większy niż 50 cm. W połączeniach spawanych przekrój nakładek oraz wkładek nie może wynosić mniej niż Fps=1,5 cm²/m. Stropowe tarcze, które w swojej płaszczyźnie zginają się pod wpływem poziomych sił, muszą być na usztywniających ścianach, w miejscu podparcia, połączone za pomocą wieńców. Są to wieńce tzw. obwodowe. Aby zapewnić sztywność tarczy, nie można dopuścić do sytuacji, gdzie w wieńcach pojawią się rysy. Z tego powodu, gdy rozstaw usztywniających ścian jest większy od szerokości tarczy, należy wykonać go z betonu, którego marka nie jest mniejsza niż 140.

Przekrój żelbetowych wieńców

Zwróć uwagę na momenty zginające

Podczas montażu stropowych płyt należy sprawdzić, kiedy zginający moment, powstały w związku z montażowym obciążeniem jest większy od zginającego momentu powstałego na wskutek całkowitego obciążenia q, po odjęciu własnego ciężaru gotowego prefabrykatu. Przy stropach wykonanych z betonowych prefabrykatów trzeba brać pod uwagę, że powstawanie ugięć będzie większe, niż to, jakie możemy zaobserwować w monolitycznych stropach wykonywanych na mokro. Ważną kwestią jest sprawdzanie strzałek ugięcia stropów (program uprawnienia budowlane).

Podłużne spoiny

Na kształt podłużnych spoin pomiędzy płytami wpływa wielkość obciążenia stropu. Jeżeli mamy do czynienia z obciążeniem użytkowym wynoszącym około 225kG/m² możemy zastosować tzw. gładką spoinę. Przy obciążeniu wynoszącym ponad 225 kg/m² zastosowanie znajdują klockowe spoiny. Szerokość minimalna spoiny nie powinna wynosić mniej niż 3 cm. Jednak aby płyty poprawnie ze sobą współpracowały, spoiny powinny być dobrze wypełnione za pomocą cementowej zaprawy, której marka wynosi ^50. Musi posiadać dodatkowo właściwe warunki dotyczące twardnienia oraz wiązania się. Wszystkie spoiny należy w związku z tym dokładnie oczyścić i polać wodą przed wypełnieniem. Należy także ograniczyć przemieszczanie się po stropie do momentu związania się zaprawy. Czas ten wynosi kilka dni (program przygotowujący do uprawnień budowlanych).

Zastosowanie połączeń w podłużnych stykach równocześnie ze spawaniem rozdzielczych prętów w zwykłych warunkach jest zbyteczne. Takie rozwiązania stosuje się w warunkach specjalnych typu tereny szkód górniczych itp. Spoiny wypełnia się dopiero po ułożeniu stropu znajdującego się w wyższej kondygnacji. Kiedy uwzględniamy współpracę płyt stropowych sąsiadujących ze sobą, a skupiona siła P przypadnie na środek płyty, obciążenie zostanie rozłożone na trzy płyty. Jeżeli działowe ścianki ustawione są równolegle w stosunku do rozpiętości stropu, to obciążenie w postaci skupionej siły od ścian rozłoży się równomiernie na całą szerokość stropowego pasma. Jego długość będzie równa rozpiętości całego stropu.

Ważne jest bezpieczeństwo

Patrząc na kwestię bezpieczeństwa zaleca się, aby stropowe płyty były stosowane symetrycznie (akty zgodnie z wykazem Izby Inżynierów). Szczególnie takie zastosowanie powinno mieć miejsce, gdy płyty mają prostokątny przekrój. Wymiarowanie dotyczące przekroju zbrojenia betonowych lekkich płyt wykonuje się zgodnie z normami albo dotychczasowymi instrukcjami.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com