fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Beton, który wykonany jest na kruszywie wapiennym charakteryzuje się niską sorpcją wynoszącą około 4%. W tym przypadku kapilarne podciąganie wody wynosi około 8 milimetrów w przeciągu 6 godzin. Wartość wilgotności dla przegród wykonanych z betonów jamistych na kruszywie wapiennych od razu po wykonaniu wynosi około 15%. Wartość ta po roku wysychania zmniejsza się i stabilizuje do wartości około 6% masy.[uprawnienia budowlane]

Przegrody z betonu
Przegrody z betonu

Żużel paleniskowy

Wyróżniamy wiele rodzajów żużla paleniskowego. Z tego powody przegrody z niego wykonane posiadają różne własności cieplno-wilgotnościowe. Przegrody wykonywane z żużlobetonów jamistych, w których stosowany jest żużel paleniskowy o masie objętościowej betonu wynoszącej 1600 kg/m3 oraz więcej wysychają w czasie roku lub dwóch. Po wykonaniu ich wilgotność wynosi około 20%. Po upływie 2 lat wartość ta zmniejsza się do 15-16%.[segregator uprawnienia budowlane] Dopiero po upływie 5-6 lat wilgotność się stabilizuje i wynosi 6-8% masy. W budynkach inwentarskich proces wysychania trwa dużo dłużej. Wilgoć w ścianach wykonanych z betonów jamistych jest rozmieszczona w miarę równomiernie. Dla betonów, które posiadają strukturę zwartą wilgotność występująca we wnętrzu przegrody jest większa niż przy powierzchniach.

Przegrody betonowe

W przypadku stosowania do przegród betonowych żużla wielkopiecowego zawilgocenie sorpcyjne jest małe i wynosi około 4%. Wartość wilgotności ustabilizowanej w tym przypadku jest niższa od 4%. Wysychanie tych przegród jest podobne do tego procesu w przegrodach, do którego stosuje się kruszywo z żużla paleniskowego.[egzamin na uprawnienia budowlane] Przegrody, które wykonuje się z betonu keramzytowego od razu po wykonaniu mają wilgotność na poziomie 10-20%. Wilgotność ustabilizowana wynosi w tym przypadku około 5-8% masy. Proces wysychania przegrody dla tego betonu przebiega podobnie jak w przypadku innych betonów. Wilgoć w ścianach rozkłada się tu w przekroju w sposób nierównomierny. Wewnątrz przegrody wartość wilgoci jest większa niż w pobliżu powierzchni. W przypadku stosowania betonów z wypełniaczami organicznymi do budowy przegród charakteryzują się one dużą sorpcją. Wpływ na nią ma sposób mineralizacji wypełniacza. Wartość tej sorpcji wynosi 15-27%. Wilgotność ustabilizowana dla tych przegród wynosi 10% masy.[uprawnienia budowlane testy]

Nowoczesne przegrody

Nowoczesne przegrody są wykonywane ze strużkobetonu lub trocinobetonu. Charakteryzują się one dużą wilgotnością początkową. Po upłynięciu roku wartość wilgotności się stabilizuje. Przegrody te mają dużą zdolność do akumulowania wilgoci, która jest zawarta w powietrzu. Materiały wykorzystywane w tych przegrodach mają pozytywny wpływ na warunki zdrowotne w pomieszczeniach.

Betony komórkowe

Główną cechą charakteryzującą betonu komórkowe jest ich powolne wysychanie. Również są one mało podatne na zmiany wilgotnościowe, które są wywoływane klimatem zewnętrznym. Betony te charakteryzują się też małym podciąganiem kapilarnym wody. Przez to woda ta spływa po ich ścianach, a nie wnika w głąb nich. Betony te posiadają strukturę, która powoduje, że przy powierzchni przegrody wilgotność jest mała. W środku natomiast wartość ta jest znacznie większa. Jest to spowodowane pierwotnym zwilgoceniem podczas produkcji lub przez kondensację pary wodnej.[akty uprawnienia budowlane] Wilgotność ustabilizowana jest uzależniona od rodzaju stosowanego betonu komórkowego, rodzaju przegrody oraz sposoby jej użytkowania. Jej najmniejsze wartości możemy zauważyć w elementach autoklawizowanych wykonanych z piano lub gazobetonu cementowego. Betony te, które produkuje się z pyłów dymnicowych odznaczają się największym zawilgoceniem.

Rodzaje przegród z betonów komórkowych

Jeżeli przegroda wykonana jest z małych bloczków posiada dużą liczbę spoin w porównaniu do stosowania dużych bloków. Jest to powodem, że posiadają one gorsze własności cieplno-wilgotnościowe. Betony autoklawizowane swoim zawilgoceniem znacznie wpływają na wartość współczynnika przewodności cieplnej. Betony, których wilgotność wynosi 20% mają współczynnik przewodności cieplnej dwa razy większy od betonów, które są całkowicie suche. Dla przegród wykonanych z gazobetonów cementowych ustabilizowana wilgotność dla normalnych warunków użytkowania wynosi około 6-8% masy.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com