fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

W celu wykonania badań skróconych pobiera się z bieżącej produkcji przynajmniej 9 elementów. Ich wymiary powinny wynosić w rzucie 40×40 centymetrów. Dwie trzecie tych próbek przechowuje się w temperaturze wynoszącej 15-20°C dla wilgotności względnej powietrza 40-70%. Pozostałe elementy są poddawane agresji roztworu soli kuchennej lub zmiennych warunków klimatycznych.[akty uprawnienia budowlane] Samo badanie agresji roztworem soli kuchennej opiera się na 10-krotnej dwugodzinnej kąpieli elementów w 3% roztworze soli kuchennej. Następnie elementy te są suszone na powietrzu. Samo badanie ma miejsce w odstępach co 3 dni. Elementy wykorzystywane podczas badania są najpierw poddawane obciążeniu przez siły skupione, tak samo jak ma to miejsce w badaniu podstawowym. Po skończeniu serii kąpieli pręty zbrojenia wszystkich elementów, które były poddawane działaniu roztworu i są odsłaniane. Następnie porównuje się ze sobą ich wygląd i wygląd połowy elementów, które były przetrzymywane na powietrzu.[uprawnienia budowlane testy]

Przebieg badań skróconych
Przebieg badań skróconych

Wyniki badań skróconych

W sytuacji, gdy na powierzchni prętów zbrojenia elementów, które były poddawane działaniu roztworu nie pojawią się ślady rdzy wyraźniejsze od tych znajdujących się na powierzchni prętów przechowywanych na powietrzu lub w sytuacji, gdy ślady są nie większe niż określone jako dopuszczalne dla badania podstawowego to powłoka antykorozyjna, która była badana może być uznana za przydatną. W sytuacji, gdy badanie daje wynik ujemny powinno przeprowadzić się badanie podstawowe w celu ostatecznego rozstrzygnięcia. Posługuje się w tym celu pozostałą połową elementów, które były przetrzymywane na zewnątrz.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Badanie agresji zmiennych warunków klimatycznych

Można również badać agresję zmiennych warunków klimatycznych. Badanie to polega na działaniu na elementy próbne 30-krotną zmianą cyklu temperatury. Wykonuje się to w szczelnej komorze. Przed rozpoczęciem takiego badania elementy powinny być poddawane obciążeniu dokładnie w taki sam sposób jak ma to miejsce w badaniu podstawowym. Wyniki ocenia się podobnie jak ma to miejsce w agresji roztworu soli kuchennej.[uprawnienia budowlane]

Nośność przekroju zginanych elementów

Nośność przekroju zginanego elementów, które są wykonywane z betonów lekkich w założeniu prostokątnego wykresu naprężęń jest obliczana w taki sam sposób jak ma to miejsce w elementach z betonu zwykłego. Betony lekkie ulegają dużym odkształceniom plastycznym. Z tego powodu ich prostokątny wykres naprężeń w ściskanej strefie przekroju dla granicznego stanu wyczerpania nośności jest bardzo dobrze uzasadniony. Schaffler zajmował się badaniami dotyczącymi nośności belek z autoklawizowanego gazobetonu.[egzamin na uprawnienia budowlane] Wyniki, które uzyskał były podstawą do przyjęcia metody odkształceń plastycznych w normie DIN 4223. Short zajmował się natomiast badaniem nośności elementów zbrojonych z betonów lekkich. W swoich badaniach uzyskał on wyniki, które pozwalają na stwierdzenie, że nośność elementów uzależniona jest jedynie od procentu zbrojenia oraz wytrzymałości betonu. Na nośność według tych badań nie ma wpływu rodzaj kruszywa oraz współczynnik sprężystości betonu. Zgodność wyników między badaniami obliczonymi według metody odkształceń plastycznych była zadowalająca. Większe różnice można zauważyć w przypadku elementów, które posiadały większy procent zbrojenia. Oznacza to sytuacje, gdy wyczerpania nośności elementu występowało na skutek zniszczenia ściskanej strefy betonu.[segregator uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com