fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Zaczynając projektować mieszankę gruntocementu należy wziąć pod uwagę poniższe czynniki, które dotyczą doboru:

– gruntu o odpowiednich właściwościach fizycznych i chemicznych,

– odpowiednich rodzajów i ilości cementu w mieszance oraz ewentualnych dodatków ulepszających,

– niezbędnej ilości wody (testy uprawnienia budowlane).

Optymalną ilość cementu ustala się zgodnie z wynikami badań wytrzymałości próbek na ściskanie. Z kolei optymalna ilość wody ustalana jest zgodnie z optymalnymi warunkami zagęszczania gruntocementu. Jednocześnie trzeba spełnić warunek dostatecznej ilości ze względu na normalny przebieg procesu hydratacji cementu.

Projektowanie stabilizacji gruntu
Projektowanie stabilizacji gruntu

Podczas stabilizowania gruntu cementem powinno się pamiętać o tym, że uzyskanie własności wytrzymałościowych gruntocementu na poziomie poniżej dolnej granicy, a także powyżej górnej jest szkodliwe. W pierwszej wymienionej sytuacji może dojść do uzyskania warstwy o dostatecznej nośności, a z kolei w drugim przypadku warstwa utraci cechy podatności, co doprowadzi do powstania sztywnej, narażonej na spękanie pod wpływem deformacji podłoża warstwy.

Zgodnie z dotychczasowymi doświadczeniami optymalne własności wytrzymałościowe gruntocementu wyglądają następująco: dla warstwy górnej podbudowy dwuwarstwowej oraz podbudowy jednowarstwowej. Dodatkowo stosunek wytrzymałości próbki, którą zamrożono do wytrzymałości na ściskanie próbek, które nawilgocono po 28 powinien spełniać warunek, który mówi o tym, że strata wytrzymałości nie będzie większa niż 25%.

Ustalenie przydatności materiałów

Aby móc ustalić przydatność materiałów do stabilizacji, a także określić optymalne ilości cementu, wody i innych dodatków powinno się zbadać:

– uziarnienie gruntu metodą sitową lub sitowo-areometryczną,

– granice konsystencji lub wskaźnika piaskowego,

– odczynu pH gruntu,

– zawartości części organicznych gruntu,

– zawartości siarczanów,

– wilgotności optymalnych i maksymalnego ciężaru objętościowego gruntu oraz mieszanek gruntocementowych, według normalnej próby Proctora,

– wytrzymałości na ściskanie próbek mieszanek gruntocementowych z ewentualnymi dodatkami ulepszającymi,

– właściwości cementu,

– właściwości wody (program egzamin uprawnienia 2021).

Badania te należy przeprowadzić w dwóch fazach:

a) wstępna:

– określenie możliwości stabilizowania gruntu,

– określenie miejsc ewentualnego poboru materiałów doziarniających oraz informacji kosztorysowych,

b) szczegółowa:

– dokładne zaprojektowanie mieszanek, rodzaju i ilości dodatków specjalnych.

Określenie grubości warstwy gruntocementu

Stosowanie grubości warstwy gruntocementu jako podbudowy nawierzchni może mieć miejsce wtedy, kiedy zakłada się maksymalne obciążenie osią 8-tonową w zależności od natężenia ruchu oraz rodzaju podłoża gruntowego.

W przypadku gruntów podłoża wątpliwego bądź wysadzinowego konieczne jest zrobienie podbudowy z gruntocementu na warstwie odsączającej lub drugiej warstwie gruntocementowej o własnościach jak wyżej (materiały do egzaminu na uprawnienia budowlane). Odpowiedni wynik można uzyskać poprzez zastosowanie gruntu rodzimego stabilizowanego wapnem jako warstwę dolną. Dzięki temu można osiągnąć zwiększenie nośności gruntu oraz zmianę jego struktury. Dodatkowo charakteryzuje się on również:

– znaczną poprawą obróbki,

– zmniejszeniem kapilarności,

– uzyskaniem odporności na działanie wody,

– niemal zupełnym brakiem skłonności do pęcznienia i skurczu,

– uodpornieniem na przemarzanie.

Sposoby wykonania stabilizacji gruntu cementem

Istnieje wiele czynników, które wpływają na to, na jaki sposób wykonania stabilizacji gruntu cementem można się zdecydować. Czynnikami takimi są:

– rozmiar budowy,

– dysponowane środki techniczne,

– wymagany postęp robót.

Stabilizację można wykonać:

– sposobem ręcznym,

– zespołem maszyn rolniczych i drogowych,

– maszynami specjalnymi (wybierz swój dostęp do programu uprawnienia budowlane).

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com