fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Projektowanie i budowanie kanalizacyjnych sieci w górniczych obszarach

Przed rozpoczęciem budowlanych prac wykonawca sieci musi upewnić się, że w czasie przeprowadzania inwestycji teren górniczy będzie spokojny. Kanalizacyjne sieci są budowlanymi obiektami cechującymi się dużą wrażliwością na wpływ podziemnej górniczej eksploatacji, a przede wszystkim na powstawanie nierównomiernych obniżeń oraz deformacji w terenie. W związku z tym układa się je zwykle z minimalnym spadkiem, jaki jest niezbędny do uzyskania spływu grawitacyjnego ścieków. Obniżenie nierównomierne terenu powoduje zwiększenie bądź zmniejszenie tego spadku. Kiedy mamy do czynienia ze zmniejszeniem spadku, w takiej sytuacji spływ ścieków zostaje spowolniony. Niekiedy może dojść do sytuacji, w której zostanie utracona drożność sieci. Kanalizacyjne sieci buduje się z elementów o niewielkich rozmiarach. Są to krótkie rury, komory i studzienki. (uprawnienia budowlane)  

Projektowanie i budowanie kanalizacyjnych sieci w górniczych obszarach
Projektowanie i budowanie kanalizacyjnych sieci w górniczych obszarach

Plan zagospodarowania górniczego terenu

Kiedy dana gmina posiada plan miejscowy zagospodarowania górniczego terenu wszelkie wpływy górniczej eksploatacji na powierzchnie opisane są właśnie w tymże planie. Wraz z postępowaniem górniczych prac zarówno wpływy te, jak i wynikające z nich górnicze warunki zostają zdeaktualizowane. W tym wypadku aktualne informacje o górniczych warunkach udziela zakład górniczy. Opis dotyczący deformacji w terenie i obniżeń ujęty jest w planie zagospodarowania górniczego. Podaje się go zwykle jako wielkość obniżeń maksymalnych terenu i jako wartość wskaźnika deformacji terenu. Mając na uwadze liniowe obiekty do informacji dołącza się mapę końcowych izolinii obniżenia terenu oraz mapę górniczych kategorii terenu. Na podstawie tych dokumentów można projektować sieć w górniczych terenach. (uprawnienia budowlane segregator)  

Obniżenie i deformacja terenu

Chcąc poprawnie zaprojektować oraz zbudować sieć na górskim terenie, aby mogła ona w sposób ciągły funkcjonować w danym okresie należy znać przebieg procesu deformowania i obniżania terenu wzdłuż sieciowej trasy. Są to istotne informacje od momentu rozpoczęcia inwestycji, aż do całkowitego zakończenia jej w tym rejonie. Fakt, że teren podlegać będzie wpływom górniczej eksploatacji wynika z decyzji wydanej przez organ terenowej administracji odnośnie warunków zabudowy. Może to także wynikać z decyzji o lokalizacji inwestycji o celu publicznym. (uprawnienia budowlane testy) 

Rozluźnienia gruntu

Kiedy dojdzie do rozluźnienia gruntu w równoległym kierunku w stosunku do osi sieci połączenia rozszczelniają się. Gdy grunt jest zagęszczony elementy nawzajem napierają na siebie i ulegają niszczeniu. Proces związany z odkształceniem gruntu powoduje zmienne w wielkości oraz w rozkładzie zewnętrzne obciążenia. Elementy, jakie nie są przystosowane do takich przemieszczeń i zmian w obciążeniach uszkadzają się. Zarówno zmiany w spadku, jak i wzajemne przemieszczanie oraz uszkodzenia w elementach sieci stanowią główną przyczynę zwiększenia się awaryjności sieci w górniczych terenach. Tego rodzaju awarii można uniknąć przystosowując sieć do przewidywanych deformacji i obniżeń. (uprawnienia budowlane cena) 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com