fbpx
Przejdź do treści
program
Uprawnienia Budowlane

Bez jakiej osoby nie może odbyć się żadna inwestycja budowlana? Oczywiście bez projektanta, dlatego też warto poznać specyfikę tego zawodu. Projektant pełni samodzielną funkcję techniczną w budownictwie (uprawnienia budowlane). Oznacza to, że musi zarówno posiadać uprawnienia budowlane, jak i być członkiem samorządu zawodowego.

Co należy do obowiązków projektanta?

Do kluczowych obowiązków projektanta należy opracowywanie projektów budowlanych. Muszą być jednak przygotowane zgodnie z wytycznymi. Projekt musi być zatem zgodny z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Ponadto musi spełniać wymagania określone w prawie budowlanym (testy uprawnienia budowlane).

Ponadto, jeżeli zaistnieje taka konieczność projektant powinien zapewnić udział w opracowaniu osobom posiadającym uprawnienia budowlane w danej specjalności. Następnie musi skoordynować prace wyznaczonych osób, aby uwzględniały specyfikę projektowanego obiektu i były zgodne z przepisami BHP w procesie budowy.

Co poza tym leży w gestii projektanta?

Poza powyższymi zadaniami jest on odpowiedzialny za sporządzenie informacji koniecznych do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie.

Musi także uzyskać niezbędne opinie, sprawdzenia i uzgodnienia związane z zastosowanymi rozwiązaniami projektowymi (program do egzaminu na uprawnienia na komputer). Muszą być one kompatybilne z obowiązującymi przepisami w zakresie, którego dotyczy projekt.

Projektant wyjaśnia ewentualne wątpliwości związane z projektem i rozwiązania, które zostały zastosowane.

Jaki nadzór może wykonywać projektant?

Jeżeli inwestor lub właściciel organu sprawującego nadzór autorski wystosują takie żądanie, wówczas projektant może sprawować dodatkowy nadzór w różnych zakresach.

Zakresy te obejmują: stwierdzenie zgodności realizowanych robót budowlanych z projektem (program egzamin uprawnienia 2019). Jak również ustalenie możliwości zastosowania zamiennych rozwiązań niż te, które są zawarte w projekcie. Zmiany te mogły wyniknąć na wniosek kierownika budowy lub inwestora nadzoru inwestorskiego.

Sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego

Należy pamiętać, iż projektant musi zapewnić sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego (program na uprawnienia budowlane w wersji android). Musi tego dokonać osoba, posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane, zwłaszcza, jeśli konieczne jest sprawdzenie pod kątem zgodności projektu z przepisami. Projektant do projektu dołącza wtedy oświadczenie potwierdzające dokonanie sprawdzenia.

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

DARMOWY PORADNIK
Podejdź do egzaminu na Uprawnienia Budowlane

Z poradnikiem otrzymasz wypełniony wzór zbiorczego zestawu praktyk oraz inne dokumenty.

Odkryj wiele ciekawych informacji o promocjach i nie tylko…

Nie zwlekaj, zapisz się do darmowej listy użytkowników i otrzymaj od nas specjalnie przygotowany poradnik.