fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Bez jakiej osoby nie może odbyć się żadna inwestycja budowlana? Oczywiście bez projektanta, dlatego też warto poznać specyfikę tego zawodu. Projektant pełni samodzielną funkcję techniczną w budownictwie (uprawnienia budowlane). Oznacza to, że musi zarówno posiadać uprawnienia budowlane, jak i być członkiem samorządu zawodowego.

Co należy do obowiązków projektanta?

Do kluczowych obowiązków projektanta należy opracowywanie projektów budowlanych. Muszą być jednak przygotowane zgodnie z wytycznymi. Projekt musi być zatem zgodny z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Ponadto musi spełniać wymagania określone w prawie budowlanym (testy uprawnienia budowlane).

Ponadto, jeżeli zaistnieje taka konieczność projektant powinien zapewnić udział w opracowaniu osobom posiadającym uprawnienia budowlane w danej specjalności. Następnie musi skoordynować prace wyznaczonych osób, aby uwzględniały specyfikę projektowanego obiektu i były zgodne z przepisami BHP w procesie budowy.

Co poza tym leży w gestii projektanta?

Poza powyższymi zadaniami jest on odpowiedzialny za sporządzenie informacji koniecznych do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie.

Musi także uzyskać niezbędne opinie, sprawdzenia i uzgodnienia związane z zastosowanymi rozwiązaniami projektowymi (program do egzaminu na uprawnienia na komputer). Muszą być one kompatybilne z obowiązującymi przepisami w zakresie, którego dotyczy projekt.

Projektant wyjaśnia ewentualne wątpliwości związane z projektem i rozwiązania, które zostały zastosowane.

Jaki nadzór może wykonywać projektant?

Jeżeli inwestor lub właściciel organu sprawującego nadzór autorski wystosują takie żądanie, wówczas projektant może sprawować dodatkowy nadzór w różnych zakresach.

Zakresy te obejmują: stwierdzenie zgodności realizowanych robót budowlanych z projektem (program egzamin uprawnienia 2019). Jak również ustalenie możliwości zastosowania zamiennych rozwiązań niż te, które są zawarte w projekcie. Zmiany te mogły wyniknąć na wniosek kierownika budowy lub inwestora nadzoru inwestorskiego.

Sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego

Należy pamiętać, iż projektant musi zapewnić sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego (program na uprawnienia budowlane w wersji android). Musi tego dokonać osoba, posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane, zwłaszcza, jeśli konieczne jest sprawdzenie pod kątem zgodności projektu z przepisami. Projektant do projektu dołącza wtedy oświadczenie potwierdzające dokonanie sprawdzenia.

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.