fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Proces nadawania uprawnień budowlanych jest dość żmudny i długi, wymaga dużego samozaparcia i cierpliwości. Pierwszym krokiem jest uzyskanie właściwego wykształcenia. Warto zwrócić uwagę na realizowany program studiów, gdyż od niego zależy, czy nasz kierunek zostanie zakwalifikowany jako odpowiedni, pokrewny, czy nie zostanie zakwalifikowany w ogóle. Ma to duże znaczenie zwłaszcza wtedy, gdy upatrzyliśmy sobie konkretną specjalizację uprawnień budowlanych. Następnie czas na odbycie praktyki zawodowej, koniecznie pod okiem odpowiedniego specjalisty, składając wcześniej właściwy wniosek. Co dalej? (program na uprawnienia budowlane w wersji android)

Wniosek o wszczęcie procesu nadawania uprawnień

Można powiedzieć, że proces nadawania uprawnień budowlanych zaczyna się tak naprawdę dopiero w tym miejscu. Spełniliśmy określone warunki, dlatego naszym następnym krokiem jest złożenie wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego. Składa się go do odpowiedniej nam miejscem izby samorządu zawodowego. Co ważne, bierze się pod uwagę nie adres zameldowania, a adres zamieszkania, ponieważ przynależność do izby określa się na podstawie miejsca przebywania kandydata. (egzamin ustny na uprawnienia budowlane)

Proces nadawania uprawnień budowlanych – egzamin

Każdego roku organizuje się dwie sesje egzaminacyjne: wiosenną i jesienną. Część pisemna egzaminu odbywa się zawsze tego samego dnia i o tej samej godzinie bez względu na to, w której izbie zdajemy. Następnie przychodzi czas na podejście do egzaminu ustnego. Mogą one trwać nawet do kilku tygodni. Każda okręgowa izba inżynierów budownictwa decyduje sama o tym, kiedy będą przyjmowane wnioski o przeprowadzenie egzaminu. Z pewnością można jednak powiedzieć, że termin ten upływa minimum na 3 miesiące przed planowaną datą egzaminu. Warto wiedzieć, że każda izba ma swój wzór wniosku o nadanie uprawnień budowlanych. Można je jednak w łatwy sposób pobrać z odpowiedniej strony internetowej. (akty zgodne z wykazem Izby Inżynierów)

Proces nadawania uprawnień budowlanych – jakie dokumenty dołączyć do wniosku?

Do wniosku koniecznie należy dołączyć odpis dyplomu ukończenia studiów albo dokument, który potwierdzi nasz tytuł technika lub mistrza. W niektórych przypadkach możemy zostać poproszeni o dodanie suplementu do dyplomu lub wypisu z przebiegu studiów. Niezbędny będzie wykaz prac projektowych w których braliśmy udział podczas praktyki zawodowej. Oprócz tego do wniosku należy dołączyć zbiorcze zestawienie praktyki i inne niezbędne zaświadczenia. Proces nadawania uprawnień budowlanych niestety nie kończy się w tym miejscu, jednak jest już bardzo bliski zakończeniu. (program do egzaminu na uprawnienia architektoniczne)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com