fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Prefabrykowany rodzaj fundamentu przeznaczony dla linii na słupach elektroenergetycznych

W oparciu o typizacyjne albumy dla gruntu i słupów projektowanie fundamentów nie może zostać w żaden sposób zmniejszone przez wykonawcę, bez wyrażenia na to zgody projektanta. Ustrojowa dodatkowa płyta montowana jest do żerdzi w taki sposób, żeby siła oddziałująca w kierunku oznaczanym jako y została przez żerdź przeniesiona na płytę. Fundament z kolei ustawia się tak, żeby wektor siły największej przenoszony został przez płytę dolną i górną fundamentu. W mniejszym stopniu przenoszony powinien być poprzez dodatkową płytę. (uprawnienia budowlane segregator)  

Prefabrykowany rodzaj fundamentu przeznaczony dla linii na słupach elektroenergetycznych
Prefabrykowany rodzaj fundamentu przeznaczony dla linii na słupach elektroenergetycznych

Fundament SFP 21-23

Typ fundamentu SFP 21-23 ma za zadanie przenosić siły, jakie działają w pojedynczej osi na słup elektroenergetycznej linii, która to składa się z identycznych żerdzi. Wykonuje się go za pomocą dwóch betonowych płyt prefabrykowanych, jak i z dennej płyty. Instaluje się je do żerdzi poprzez użycie elementów metalowych przy fundamencie. Może przenosić on naprężenia pojawiające się w gruncie w dwie przeciwne strony. Takiego rodzaju fundamentu nie przeznacza się jednak do przenoszenia sił, jakie działają w osi x i y pod kątem wynoszącym 90°. Kiedy mamy do czynienia z taką sytuacją trzeba wykorzystać inny typ fundamentu. To zapewni mu pewność w posadowieniu wsporczej konstrukcji. (uprawnienia budowlane 2022) 

Fundament o typie SFP 111-133

Do przenoszenia siły, jakie działają tylko w jednej osi na słup elektroenergetycznej linii stosuje się fundament SFP 111-133. Posiada on dwie prefabrykowane płyty betonowe.   (uprawnienia budowlane program)  Przytwierdza się je metalowymi elementami fundamentu do żerdzi. Stosując wytyczne zawarte w typizacyjnych albumach prefabrykowane rodzaje płyt mocuje się tylko po jednej ze stron żerdzi. Wykonawcza praktyka jednak pokazuje też inny sposób związany z zamocowaniem płyt. Jest on analogiczny w stosunku do montażu w fundamencie UP 1-7 płyt. Nie postrzega się tego w żaden sposób jako rodzaj błędu. Nie ma to żadnego wpływu na pewność związaną z posadowieniem wsporczej konstrukcji. Taki rodzaj fundamentu posiada jeszcze inną zaletę. W gruncie naprężenia przenosi się niekiedy jednakowo w dwóch kierunkach, które są do siebie przeciwne. (uprawnienia budowlane kontakt) 

Typizacyjne albumy

Opracowane w zgodzie z normą albumy typizacyjne wymuszają, aby odległość krawędzi górnej ustrojowej fundamentowej płyty UP 1-7 wynosiła minimum 0,3 metrów od powierzchni ziemi. W związku z tym środek prefabrykowanej płyty zlokalizowany jest na głębokości wynoszącej 0,6 metrów. Dzieje się to w niezależny sposób od głębokości związanej z posadowieniem słupa. Środek płyty najlepiej, aby znajdował się na wykopowej głębokości, jaka wynosi 1/3. Rozwiązanie to zostało zaproponowane w typizacyjnych albumach ze względów praktycznych. Dodatkową boczną płytę można było w tym wypadku montować na żerdzi, w jak najbliższej odległości 1/3 głębokości, na jakiej posadowiono słup, jednak nie w odległości 2/3 głębokości. Takie rozwiązanie stanowi pewnego rodzaju techniczny kompromis. (program egzaminu na uprawnienia)  

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com