fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Prawo budowlane – zmiana dotycząca zawodów

Istotnie ustawa z 10 sierpnia 2014 roku wprowadziła wiele zmian w prawie budowlanym. Przede wszystkim ułatwiono dostęp do wykonywania zawodów regulowanych. Uchylono również rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z 28 kwietnia 2006 roku, które związane było z samodzielnymi funkcjami technicznymi w budownictwie. Tutaj warto zwrócić uwagę na Rozporządzenie z dnia 11 września 2014 roku (program z aktami na uprawnienia budowlane). Otóż określa się w nim, że praktykę zawodową należy dokumentować oświadczeniem. Wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 1 do wspomnianego Rozporządzenia. Od tej pory Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa nie wydają książki praktyki zawodowej, która dotychczas była używana do dokumentowania przebiegu praktyki.

Prawo budowlane – zmiana dotycząca zawodów

Na czym praktyka zawodowa?

Oczywiście odbycie praktyki zawodowej jest jednym z elementów koniecznych do uzyskania uprawnień budowlanych. Poza tym wymaga się posiadania odpowiedniego wykształcenie od kandydata oraz zdania przez niego egzaminu. Skupiając się jednak na samej praktyce zawodowej warto wiedzieć, jakie czynności należy podczas niej wykonywać (segregator z aktami prawnymi do egzaminu na uprawnienia budowlane). I tak praktyka musi opierać się na pełnieniu funkcji technicznych w budownictwie oraz bezpośrednim uczestniczeniu w pracach projektowych. Jeżeli chodzi o praktykę na budowie, to zalicza się do niej także prace przy inspekcjach oraz kontrolach wykonywanych przez organy nadzoru budowlanego.

Osoba kierująca praktyką zawodową

Ważnym aspektem jest to, iż kierujący praktyką zawodową musi spełniać pewne wymagania. Przede wszystkim konieczne jest posiadanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń w specjalności, o którą ubiega się kandydat. Poza tym opiekun musi być czynnym członkiem samorządu zawodowego. Godnym uwagi jest fakt, że kierujący praktyką musi być kierownikiem budowy lub robót budowlanych (egzamin ustny uprawnienia budowlane – pytania). Z kolei praktykę w biurze projektowym musi nadzorować projektant.

Kto nie może kierować praktyką zawodową?

Istotnie nie każdy może zajmować się nadzorowaniem praktyki (wybierz swój dostęp do programu uprawnienia budowlane). Przykładowo nie mogą tego robić osoby, które sprawdzają projekt oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego. Co więcej, osoby posiadające uprawnienia wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z 20.02.975 r., które posiadają w uprawnieniach wpis „w budownictwie osób fizycznych” lub „o powszechnie znanych rozwiązaniach” również nie mogą kierować praktyką. nie mogą kierować praktykami zawodowymi uprawniającymi do zdobycia uprawnień budowlanych.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com