fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna jako II instancja

Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa powołuje Krajową Komisję Kwalifikacyjną. Kadencja takiej komisji trwa 4 lata, przez które prowadzi ona postępowanie odwoławcze i wydaje decyzje jako II instancja. Wyjaśniane przez nią sprawy są związane z decyzjami o nadaniu uprawnień budowlanych oraz dotyczą samych treści wspomnianych uprawnień. Jakie są prawa i obowiązki Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej? (akty zgodne z wykazem Izby Architektów)

Prawa i obowiązki Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej – opracowywanie testów i odpowiedzialność zawodowa

Z członków Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej i izb okręgowych wyodrębnia się zespół, oczywiście bierze się tu pod uwagę różne specjalności. Powołany w taki sposób zespół opracowuje zestawy z pytaniami egzaminacyjnymi, a w późniejszym czasie je zatwierdza. Ponadto krajowa komisja sporządza też opinie dotyczące odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej, która dotyczy wszystkich członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Takie opinie przedstawia się Krajowemu Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej oraz Krajowemu Sądowi Dyscyplinarnemu. (programy do uprawnień architektonicznych)

Decyzje w sprawie tytułów

Prawa i obowiązki Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej oznaczają również wydawanie decyzji dotyczących nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego. Odbywa się to w zgodzie z art. 8b ustawy dotyczącej samorządów zawodowych. Podstawą do wydawania decyzji są wcześniejsze opinie okręgowych komisji kwalifikacyjnych. Ponadto co najmniej raz w roku krajowa komisja ma obowiązek przeprowadzić analizę wszystkich postępowań kwalifikacyjnych. Dotyczą one zarówno nadawania uprawnień budowlanych, jak i tytułu rzeczoznawcy budowlanego. Sporządzoną analizę przedstawia się Krajowej Radzie Izby. Oprócz tego komisja na drodze swojej decyzji może kogoś pozbawić tytułu rzeczoznawcy budowlanego. (segregator z aktami prawnymi do egzaminu na uprawnienia budowlane)

Prawa i obowiązki Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej – sprawozdania z działalności i nie tylko

Do zadań Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej należy też składanie sprawozdań z prowadzonej działalności, które kieruje się do Krajowego Zjazdu Izby. Ponadto jako główna komisja, nadzoruje działalność komisji okręgowych. To także ona przygotowuje projekty uchwał (określanych w odpowiednich przepisach), kierując je potem do rozpatrzenia i uchwalenia do innych organów. Trzeba jednak pamiętać, że to właśnie te organy mają wpływ na końcowy wygląd uchwał. (dowiedz się więcej na temat uprawnień budowlanych)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com