fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Praktyka zawodowa na terenach zamkniętych

W tym artykule przyjrzymy się kwestii związanej z odbywaniem praktyki za terenach zamkniętych. Oczywiście należy sięgnąć do Rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (program z aktami na uprawnienia budowlane). Otóż, dopuszcza ono możliwość odbywania praktyki zawodowej przygotowującej do egzaminu na takich terenach. Praktykę można odbywać przy budowie lub projektowaniu obiektów na terenach zamkniętych podlegających MON, ministrowi spraw wewnętrznych oraz szefowi ABW.

Praktyka zawodowa na terenach zamkniętych

Procedura dokumentowania praktyki zawodowej

Istotnie realizowanie praktyki w ww. miejscach wiąże się z określonymi procedurami bezpieczeństwa (testy uprawnienia budowlane). Dlatego też inaczej wygląda sama procedura dokumentowania praktyki zawodowej. Ważnym aspektem jest poznanie definicji terenów zamkniętych znajdującej się w Ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne. W art. 2 tej ustawy czytamy, że tereny zamknięte to „tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, określone przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych”.

Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego

Godnym uwagi jest fakt, że praktykę zawodową zrealizowaną na terenach zamkniętych może potwierdzić tylko wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego. Istotnie wydaje on praktykantowi zaświadczenie stanowiące potwierdzenie odbytej praktyki (egzamin na uprawnienia budowlane). Znajdują się na nim informacje takie, jak termin odbytej praktyki w danej specjalności. Należy pamiętać o tym, że inspektor wojewódzki musi być właściwy miejscowo dla obiektu, na którym wykonywana była praktyka. Ważnym aspektem jest również to, że zaświadczenie o odbyciu praktyki wydawane jest na pisemny wniosek praktykanta.

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Jak zostało już wspomniane, praktykant składa pisemny wniosek o wydanie zaświadczenia o odbyciu praktyki do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Oczywiście musi pamiętać o załączeniu do wniosku kilku dokumentów. Są nimi kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie kandydata (więcej ciekawostek znajdziesz na naszym blogu). Jak również zaświadczenie z przedsiębiorstwa, w którym odbywały się praktyki, o czasie odbywania praktyk, zajmowanym stanowisku, miejscu praktyki i opiekunie praktyki. Konieczne jest oświadczenie opiekuna praktyki potwierdzające, że praktyka odbyła się – w oświadczeniu zawarta powinna być ogólna oceny teoretycznej praktycznej wiedzy w zakresie wybranej specjalności. Kandydat nie może zapomnieć o kopii decyzji o nadaniu uprawnień kierownika praktyki wraz z zaświadczeniem o przynależności do właściwej miejscowo izby samorządu zawodowego. Bezsprzecznie nie można pominąć zbiorczego zestawienia odbytej praktyki zawodowej zgodnie z obowiązującym wzorem. Oczywiście wraz z wnioskiem należy przedłożyć potwierdzenie wpłaty skarbowej.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com