fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Praktyka zawodowa na podstawie umowy

Oczywiście odbywając praktykę na podstawie umowy konieczne jest zaznajomienie się z obowiązującymi przepisami. I tak w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z 11 września 2014 r. nie znajdziemy zapisu, który określałby rodzaj umowy. Podobnie nie ma go także w przepisach ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. Skoro zatem nie ma takiego zapisu, to jak rozstrzygnąć tę kwestię? Otóż Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna ma prawo zaliczyć właściwie udokumentowaną praktykę zawodową (egzamin na uprawnienia budowlane). Konieczne jest, aby była potwierdzona przez osobę spełniającą wskazane kryteria. Istotnie, musi być ona członkiem samorządu zawodowego oraz posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane.

Praktyka zawodowa na podstawie umowy

Rodzaje umów a praktyka zawodowa

Godnym uwagi jest fakt, że tak naprawdę rodzaj umowy zawieranej na czas praktyki nie ma większego znaczenia. W związku z tym zawiera się umowę zlecenie, umowę o pracę, umowę o dzieło, jak również umowę zlecenie. Co więcej można także sporządzić umowę stażową (program na uprawnienia budowlane). Tę kwestię określa postanowienie § 5 ust. 8 zdanie 2 Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej.

Długość praktyki zawodowej

Oczywiście długość praktyki jest regulowana przez ww. postanowienie. Otóż każdy rok praktyki zawodowej jest złożony z 52 tygodni praktyki. Należy pamiętać, że praktykę liczy się, jako 5 dni, które mają 8 godzin. Łącznie tygodniowo należy zatem przepracować 40 godzin (szczegółowy program egzaminu na uprawnienia budowlane). I tutaj nie ma znaczenia, jaką formę cywilno-prawną ma umowa zawarta z praktykantem.

Dokumentowanie praktyki zawodowej

Ważnym aspektem jest to, że odkąd w życie weszła Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów inaczej dokumentuje się praktykę. Otóż dokonuje się tego za pomocą oświadczenia (więcej ciekawostek znajdziesz na naszym blogu). Jego wzór można znaleźć w załączniku do Rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z 11 września 2014 roku. Oczywiście trzeba pamiętać, że oświadczenie musi zawierać informację o długości oraz formie zrealizowanej praktyki. Tutaj można dołączyć pisemne oświadczenie, w którym dokładnie wskazuje się przebieg praktyki.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com