fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Co wchodzi w skład zawodowej praktyki budowlanej?

Zawodowa praktyka budowlana to nieodłączna część uprawnień budowlanych. Nie jest to, wbrew powszechnym opiniom, jedynie zaliczenie dla papierka. Praktycznie cała część ustna egzaminu na uprawnienia budowlane opiera się właśnie o wiedzę zdobytą dzięki praktykom na placu budowy lub też w biurze projektowym. Warto więc mieć świadomość, jak wygląda jej przebieg oraz co wchodzi w skład praktyk zawodowych.

Wszelkie warunki poprawnie odbytej praktyki budowlanej zostały ściśle określone w rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Tylko praktyka zawodowa, która jest w pełni spójna z regułami znajdującymi się w wyżej wymienionym rozporządzeniu, może zostać zaliczona. Jedynie w takim przypadku osoba, która ubiega się o zdobycie praktyk budowlanych, ma prawo przystąpić do egzaminów. (egzamin ustny uprawnienia budowlane – pytania)

Szczegóły poprawnego przebiegu praktyki zawodowej

W rozporządzeniu, które zostało przytoczone powyżej, znajdują się najważniejsze zagadnienia dotyczące pomyślnie przebiegającej praktyki budowlanej. Podstawową kwestią jest jest odpowiednie przygotowanie jeszcze przed rozpoczęciem szkolenia na placu budowy. Mowa tutaj oczywiście o odpowiednim wykształceniu. Jego zdobycie należy potwierdzić odpowiednim dokumentem. Może to być dyplom ukończenia studiów, ale może być też dokument potwierdzający przyznanie tytułu mistrza lub technika. ( program przygotowujący do uprawnień budowlanych )

Kolejną składową poprawnie odbytych praktyk budowlanych jest zakres, jaki obejmują. Musy być on tożsamy z rodzaje uprawnień, o jakie ma zamiar ubiegać się praktykant. Ich podstawą jest oczywiście samodzielne pełnienie funkcji technicznych na budowie. Oczywiście, odbywa się to pod okiem osoby, która sprawuje opiekę nad praktykantem w czasie trwania praktyk budowlanych. ( program jednolite akty prawne na egzamin uprawnienia )

W skład czynności praktyk zawodowej może wchodzić także pełnienie czynności inspekcyjnych oraz kontrolnych z ramienia urzędów zajmujących się opieką nad organami nadzoru budowlanego. Ale także prace ściśle wiążące się z wykonywaniem czynności na terenie budowy, które wymagają specjalistycznego ocenienia poszczególnych zjawisk. Samodzielnego rozwiązanie problematyki technicznej, organizacyjnej czy architektonicznej to także część praktyki zawodowej. (program egzamin uprawnienia 2020)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com