fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Praktyka zawodowa 2020 – skąd zmiany?

W związku z projektem nowej ustawy dotyczących inżynierów budownictwa, rząd przygotował propozycje zmian w odbywaniu praktyki zawodowej. Jest to kolejna koncepcja zmian po jesieni 2018r. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że rozważane zmiany wejdą w życie jeszcze w tym roku. Jak więc przedstawia się na ten czas praktyka zawodowa 2020? (szczegółowy program egzaminu na uprawnienia architektoniczne)

Brak kierownika praktyki zawodowej

Do największych zmian zalicza się zamianę kierownika praktyki zawodowej na patrona praktyki. Przejmie on wszystkie jego obowiązki. Będzie odpowiadał za dobre przygotowanie kandydata do przyszłej pracy oraz za potwierdzenie odbycia praktyki. Zmiany nie dotyczą jednak tylko samej nazwy stanowiska – nie miałoby to przecież większego sensu. Jak zmienią się obowiązki patrona względem praktykanta? Jakie możliwości zostaną mu nadane? (egzamin na uprawnienia budowlane)

Praktyka zawodowa 2020 – nowe obowiązki patrona

Patron mógł do tej pory potwierdzić wyłącznie praktykę projektową, na dodatek w wybranych sytuacjach. Po wejściu nowych przepisów patronem będzie mogła zostać wyłącznie taka osoba, która posiada uprawnienia budowlane od minimum 5 lat. Specjalizacja jego uprawnień musi pokrywać się ze specjalnością zadeklarowaną przez kandydata. Oprócz tego patron musi należeć do samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Podczas trwania całej praktyki zawodowej musi pełnić samodzielną funkcję techniczną na placu budowy lub w biurze projektowym. (materiały do egzaminu na uprawnienia budowlane)

Praktyka zawodowa 2020 – mniejsze zmiany

Nowe przepisy ograniczą z pewnością dostęp do zawodu, ponieważ zmniejszy się liczba osób, które spełni wszystkie powyższe wymagania. Z drugiej strony taka sytuacja poprawi jakość kształcenia i przygotowania do pełnienia w przyszłości takich ról jak kierownik budowy czy projektant. Do pomniejszych zmian należy też obowiązek zgłaszania rozpoczęcia praktyki zawodowej do okręgowej izby samorządu zawodowego. Musi ona oczywiście odpowiadać naszemu miejscu zamieszkania. W zgłoszeniu zamieszczamy takie dane jak nasze imię i nazwisko oraz numer uprawnień patrona praktyki zawodowej. Konieczne będzie też potwierdzenie wpisu tej osoby na listę członków samorządu. Do tej pory takie zgłoszenie nie było wymagane. W ten oto sposób przedstawia się nam praktyka zawodowa 2020. (nauka do uprawnień budowlanych)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com