fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Wymagania do uprawnień budowlanych

Aby otrzymać uprawnienia budowlane konieczna jest oczywiście znajomość wiedzy technicznej, zaliczony egzamin z procesów budowlanych oraz odbycie praktyki zawodowej ( oczywiście praktyka musi być spójna z tematem uprawnień o jakie dana osoba się ubiega). Wnioski są przyjmowane w Biurze Komisji Kwalifikacyjnej OIIB lub w Biurach Terenowych. Możliwa jest też forma korespondencyjna, poprzez przesłanie wniosku z załącznikami.

Praktyka do uprawnień budowlanych
Praktyka do uprawnień budowlanych

Dokumenty do złożenia

Wniosek w formie elektronicznej jest dostępny na stronie Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Składając dokumenty oprócz wniosku trzeba dołączyć kopię dyplomu zakończenia studiów ( lub zaświadczenie ukończenia III roku studiów) oraz dowód wpłaty. Dokumenty należy złożyć w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa właściwej do miejsca zamieszkania.

Praktyka do uprawnień budowlanych

Wymogiem koniecznym do odbycia praktyk jest ukończenie trzeciego roku studiów wyższych lub całego programu studiów ( zatwierdzonego dyplomem). Program praktyk obejmuje bezpośredni udział w projektach budowlanych lub pełnienie funkcji technicznej na budowie pod nadzorem osoby uprawionej częściowo lub bez ograniczeń w specjalności techniczno- budowlanej (według obejmującego prawa w danym kraju).
Osobą prowadzącą praktykę na budowie powinien być kierownik robót lub kierownik budowy. W przypadku gdy praktykant pomaga sporządzać projekty, osobą uprawnioną do kierowania nim powinien być projektant (będący autorem projektu). Praktyka zawodowa nie może być odbywana pod kierownictwem inspektora nadzoru inwestorskiego i osoby sprawdzającej projekt.
Praktyką zawodową nie mogą kierować również osoby, którym nadano uprawnienia na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i w treści pojawią się sformułowania takie jak: „o powszechnie znanych rozwiązaniach” lub „w budownictwie  osób fizycznych”.
Praktykę zawodową  na budowie również można odbyć poprzez pracę w organach administracyjnych albo  jednostkach samorządu terytorialnego realizujących zadania zarządcy drogi publicznej. Praktyka oparta jest wtedy o fachową ocenę zjawisk, rozwiązywanie zagadnień architektonicznych lub też techniczno- organizacyjnych. Jednak taka forma praktyki powinna stanowić nie więcej niż połowę okresu praktyk. Wykonywanie czynności inspekcyjno- kontrolnych na terenie budowy, również zalicza się jako praktyka zawodowa. Dwa lata wykonywania takiej pracy jest zaliczany jako rok pracy na budowie.

Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com