fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Prace malarskie

Do wykonania robót malarskich można przystąpić po uprzednim wykonaniu prac przygotowawczych i kontroli podłoży pod malowanie oraz  kontroli materiałów. Przed rozpoczęciem malowania należy ukończyć następujące fazy robót:

1. przed pierwszym malowaniem:

 • roboty instalacyjne (za wyjątkiem białego montażu oraz armatury oświetleniowej),
 • cyklinowanie podłóg,
 • całkowite dopasowanie i wyregulowanie stolarki (bez szklenia, jeśli stolarka nie jest wykończona fabrycznie).

2. przed drugim malowaniem:

 • wykonanie białego montażu,
 • szklenie stolarki,
 • ułożenie posadzek z przybiciem listem przyściennych.
prace malarskie
prace malarskie

Roboty malarskie powinny być prowadzone w temp. nie niższej niż +5°C, z zastrzeżeniem, że w ciągu doby temp. nie spadnie poniżej 0°C. Ponadto warunkiem prawidłowego wykonania robót malarskich jest maksymalna temp. w której można wykonywać prace równa +25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem by temp. podłoża nie przewyższyła 20°C. Prace można rozpocząć przy wilgotności tynków nie przekraczającej 4% (przy użyciu farb emulsyjnych). Pomieszczenia przeznaczone do malowania muszą mieć odpowiednią wentylację. Prace przy użyciu farb i rozpuszczalników należy prowadzić z dala od otwartego źródła ognia, by zapobiec powstaniu pożaru. Elementy, które mogą ulec zabrudzeniu lub uszkodzeniu należy osłonić lub wynieść z pomieszczenia. Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z zaleceniami producenta farb.

 

Wymagania powłok malarskich

Powłoka malarska z farb emulsyjnych powinna zachować następujące wymagania:

 • brak grudek pigmentu i wypełniaczy które łatwo ulegają rozcieraniu,
 • brak złuszczeń, odstawania od podłoża, widocznych łączeń, pasów, poprawek,
 • brak uszkodzeń, prześwitów, śladów pędzla, smug, plam
 • jednolita barwa,
 • zgodna z wzorcem producenta,
 • niezmywalna przy użyciu środków myjących i dezynfekujących,
 • odporna na tarcia na sucho i na szorowanie oraz na reemulgację,
 • aksamitno – matowa lub z nieznacznym połyskiem,
 • dopuszcza się chropowatość odpowiadającą fakturze podłoża.

 

Ocena prac malarskich

Po zakończeniu robót należy sprawdzić poprawność ich wykonania. Ocena polega na sprawdzeniu:

 • wyglądu zewnętrznego – w odległości ok. 0,5m, wizualnie,
 • zgodności barwy i połysku – porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,
 • odporności na wycieranie – sprawdzenie przez kilkukrotne pocieranie szmatką bawełnianą lub wełnianą, w kolorze kontrastującym z kolorem ściany, jeśli na szmatce nie wystąpiły ślady farby można uznać że powłoka jest odporna na ścieranie,
 • przyczepności powłoki – wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stroną i przecieraniu pędzlem naciętej powłoki, przyczepność uznać można za dobrą, jeśli żaden z kwadracików nie wypadnie,
 • odporności na zmywanie – pięciokrotne, silne potarcie powłoki namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla, powłokę uznaje się za odporną na zmywanie, jeśli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu.

 

Czynności podczas malowania

Czynności wykonywane podczas malowania:

 • staranne wymieszanie farby w opakowaniu,
 • zagruntowanie powierzchni w celu wyrównania chłonności i ujednolicenia podłoża,
 • malowanie powierzchni trudno dostępnych za pomocą pędzla lub małego wałka (np. pasy wokół drzwi, okien i w narożnikach),
 • malowanie w pierwszej kolejności sufitów,
 • sufit należy malować w kierunku od okna w kierunku pokoi, należy unikać malowania za jednym razem powierzchni większych niż odpowiadających 2-3 szerokościom używanego wałka, farbę należy nanosić zgodnie z kierunkiem padania światła oddalając się od źródła padania światła,
 • po wyschnięciu sufitu należy przystąpić do malowania ścian, odcinając sufit za pomocą taśmy malarskiej,
 • ściany należy malować pasami, jeden przy drugim, od góry do dołu i od dołu do góry,
 • po naniesieniu pierwszej warstwy drugą należy nałożyć krzyżowo,
 • ostatnie pociągnięcia wałka należy kierować od góry do dołu, tak, aby uzyskać jednolitą fakturę, bez dociskania wałka (pozwala to na ściągnięcie ewentualnego nadmiaru farby i pozostawienie równomiernej faktury),
 • po zakończeniu aplikacji należy usunąć taśmę malarską oraz umyć narzędzia.
Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com