fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Potwierdzenie praktyki zawodowej

Istotnie, odbytą praktykę zawodową do uprawnień budowlanych należy potwierdzić. I tak od 25 września 2014 roku jej odbycie potwierdza się za pomocą oświadczenia (nauka do uprawnień budowlanych). Wzór dokumentu jest dostępny w załączniku do Rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Oczywiście należy pamiętać o tym, iż dokument musi być podpisany przez kierownika lub projektanta sprawującego nadzór nad praktyką. Musi być to osoba, która posiada odpowiednie uprawnienia budowlane oraz jest czynnym członkiem samorządu zawodowego.

Potwierdzenie praktyki zawodowej

Dodatkowe dokumenty

Bezsprzecznie trzeba pamiętać, aby wraz z oświadczeniem złożyć inne niezbędne dokumenty (program uprawnienia budowlane). Są nimi: zestawienie zbiorcze odbytej praktyki zawodowej oraz decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych osoby nadzorującej praktyki. Poza tym należy przedłożyć zaświadczenie potwierdzające, iż osoba nadzorująca praktyki jest wpisana na listę członków właściwej miejscowo izby samorządu zawodowego.

Wypełnianie dokumentów potwierdzających praktykę

Godnym uwagi jest fakt, że każdy z opiekunów praktyki musi wypełnić osobne oświadczenie potwierdzające praktykę kandydata na uprawnienia budowlane. Co więcej, do każdego z oświadczeń należy dołączyć osobne zestawienie zbiorcze praktyki (program do egzaminu na uprawnienia na komputer). Z pewnością może się wydawać, że skompletowanie tych zestawień jest czasochłonne, jednak jedno zestawienie na pewno nie wystarczy. Istotnie w oświadczeniu trzeba uzupełnić rubrykę dotyczącą specjalności i zakresu uprawnień budowlanych. Ważnym aspektem jest tutaj to, aby oświadczenie było wypełnione kompletnie i zgodnie z opisem pól. Trzeba również pamiętać o dokonaniu skreśleń, wskazanych w oznaczonymi gwiazdką fragmentami tekstów.

Wpisywanie specjalności oraz zakresu uprawnień

Z pewnością nie można pominąć tutaj ww. kwestii (program na uprawnienia budowlane w wersji android). Otóż osobno wpisuje się specjalność i zakres uprawnień, o które ubiega się kandydat. Podobnie, jak osobno wskazuje się specjalność i zakres uprawnień, które posiada składający oświadczenie opiekun praktyki. Należy pamiętać, iż dotyczy to każdego opiekuna nadzorującego praktykę do uprawnień budowlanych.

Ważnym aspektem jest również zwrócenie uwagi na obowiązującą ustawę Prawo budowlane. Zgodnie z nią należy bowiem określić specjalność uprawnień kandydata na uprawnienia budowlane. Z kolei w przypadku opiekuna praktyki specjalność musi być zgodna z posiadaną decyzją. Oczywiście trzeba również podać, czy uprawnienia są do projektowania, kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi. Jak również zaznaczyć, czy są bez ograniczeń czy w ograniczonym zakresie (akty zgodnie z wykazem Izby Inżynierów).

Potwierdzenie praktyki zawodowej – podstawowe informacje

Potwierdzenie praktyki zawodowej jest bardzo ważne, gdy chcemy ubiegać się o nadanie uprawnień budowlanych. Od września 2014r. potwierdza się ją specjalnym oświadczeniem. Jest ono wypełniane przez kierującego naszą praktyką zawodową, może to więc być projektant, kierownik prac budowlanych bądź kierownik budowy. Nasz patron praktyki musi mieć nie tylko uprawnienia odpowiadające uprawnieniom jakie chcemy zdobyć, ale i musi być członkiem czynnym członkiem samorządu zawodowego. Wzór oświadczenia potwierdzającego praktykę jest do znalezienia w rozporządzeniu mówiącym o przygotowaniu do pełnienia w budownictwie samodzielnych funkcji technicznych. (programy do uprawnień architektonicznych)

Potwierdzenie praktyki zawodowej – co potrzebujemy, czego nam nie wolno?

Jeśli opiekunów praktyk było więcej niż jeden, każdy z nich wypełnia swoje własne oświadczenie. Niemożliwym jest potraktowanie wszystkich oświadczeń w sposób zbiorczy: jedno oświadczenie od kilku opiekunów. Do każdego dokumentu oświadczającego musi być więc dołączone jedno zestawienie praktyki. Oświadczenie bądź oświadczenia składamy razem z innymi dokumentami. Należą do nich między innymi zbiorcze zestawienie odbytej przez nas praktyki zawodowej czy decyzja o nadaniu uprawnień konkretnego zakresu naszemu patronowi. Nie zapominamy też o zaświadczeniu mówiącym o jego byciu na liście członków samorządu zawodowego. (pytania na egzamin ustny do uprawnień)

Potwierdzenie praktyki zawodowej – na co zwrócić szczególną uwagę?

Jak podczas wypełniania wszelkich dokumentów, tak i tutaj musimy pamiętać o dokładnym czytaniu pól i wypełnianiu oświadczenia. Nie możemy zapomnieć o takich punktach jak miejscowość, data czy nasz podpis. Należy też określić, czy nasze uprawnienia będą dotyczyły projektowania i kierowania pracami budowlanymi łącznie czy może jednak oddzielnie. Ważną informacją jest także zakres uprawnień: ograniczony bądź nieograniczony. Nie wolno nam również zapomnieć o podaniu specjalizacji uprawnień, o które się staramy oraz o tym, jakimi uprawnieniami legitymuje się opiekun praktyki. W drugim przypadku nie wystarczy tylko wpis, ale i decyzja potwierdzająca nadanie tych uprawnień. Od tego momentu możemy już tylko czekać na potwierdzenie praktyki zawodowej. (testy uprawnienia budowlane) (więcej ciekawostek znajdziesz na naszym blogu)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com