Potwierdzenie praktyki zawodowej

Potwierdzenie praktyki zawodowej – podstawowe informacje

Potwierdzenie praktyki zawodowej jest bardzo ważne, gdy chcemy ubiegać się o nadanie uprawnień budowlanych. Od września 2014r. potwierdza się ją specjalnym oświadczeniem. Jest ono wypełniane przez kierującego naszą praktyką zawodową, może to więc być projektant, kierownik prac budowlanych bądź kierownik budowy. Nasz patron praktyki musi mieć nie tylko uprawnienia odpowiadające uprawnieniom jakie chcemy zdobyć, ale i musi być członkiem czynnym członkiem samorządu zawodowego. Wzór oświadczenia potwierdzającego praktykę jest do znalezienia w rozporządzeniu mówiącym o przygotowaniu do pełnienia w budownictwie samodzielnych funkcji technicznych. (programy do uprawnień architektonicznych)

Potwierdzenie praktyki zawodowej – co potrzebujemy, czego nam nie wolno?

Jeśli opiekunów praktyk było więcej niż jeden, każdy z nich wypełnia swoje własne oświadczenie. Niemożliwym jest potraktowanie wszystkich oświadczeń w sposób zbiorczy: jedno oświadczenie od kilku opiekunów. Do każdego dokumentu oświadczającego musi być więc dołączone jedno zestawienie praktyki. Oświadczenie bądź oświadczenia składamy razem z innymi dokumentami. Należą do nich między innymi zbiorcze zestawienie odbytej przez nas praktyki zawodowej czy decyzja o nadaniu uprawnień konkretnego zakresu naszemu patronowi. Nie zapominamy też o zaświadczeniu mówiącym o jego byciu na liście członków samorządu zawodowego. (pytania na egzamin ustny do uprawnień)

Potwierdzenie praktyki zawodowej – na co zwrócić szczególną uwagę?

Jak podczas wypełniania wszelkich dokumentów, tak i tutaj musimy pamiętać o dokładnym czytaniu pól i wypełnianiu oświadczenia. Nie możemy zapomnieć o takich punktach jak miejscowość, data czy nasz podpis. Należy też określić, czy nasze uprawnienia będą dotyczyły projektowania i kierowania pracami budowlanymi łącznie czy może jednak oddzielnie. Ważną informacją jest także zakres uprawnień: ograniczony bądź nieograniczony. Nie wolno nam również zapomnieć o podaniu specjalizacji uprawnień, o które się staramy oraz o tym, jakimi uprawnieniami legitymuje się opiekun praktyki. W drugim przypadku nie wystarczy tylko wpis, ale i decyzja potwierdzająca nadanie tych uprawnień. Od tego momentu możemy już tylko czekać na potwierdzenie praktyki zawodowej. (testy uprawnienia budowlane) (więcej ciekawostek znajdziesz na naszym blogu)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.