fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Jeżeli chodzi o uprawnienia budowlane, to można uzyskać je w różnych specjalnościach. Najpopularniejszą z nich jest specjalność konstrukcyjno-budowlana (egzamin ustny na uprawnienia budowlane). Umożliwia uzyskanie specjalizacji techniczno-budowlanej w wielu specjalizacjach. Należą do nich: geotechnika, obiekty budowlane budownictwa przemysłowego, obiekty budowlane budownictwa ogólnego. Jak również: rusztowania i deskowania wielofunkcyjne, budowle wysokościowe, obiekty budowlane na terenach wpływów górniczych.

Specjalizacje w inżynierii hydrotechnicznej

Powyższą specjalność można podzielić na cztery specjalizacje techniczno-budowlane (program uprawnienia budowlane). Obejmują one: melioracje wodne, morskie budowle hydrotechniczne, śródlądowe budowle hydrotechniczne, obiekty budowlane oczyszczalni wody oraz ścieków.

Trzy specjalizacje w specjalności instalacyjnej

Ww. specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zawiera trzy specjalizacje techniczno-budowlane. Związane są z sieciami, instalacjami i urządzeniami gazowymi, wodociągowymi, kanalizacyjnymi, cieplnymi, wentylacyjnymi, klimatyzacyjnymi. Co więcej, specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych także dzieli się na trzy specjalizacje. Pierwszą z nich są trakcje elektryczne. Drugą sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne w elektrowniach jądrowych (uprawnienia budowlane 2020). Z kolei trzecia obejmuje sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne powyżej 45 kV.

Uprawnienia budowlane – klucz do zdobycia specjalizacji

Ze względu na fakt, iż wszystkie kwestie związane z możliwością uzyskania uprawnień znajdują się w rozporządzeniu – warto je znać. Rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie określa, że o zdobycie specjalizacji mogą ubiegać się osoby posiadające uprawnienia budowlane bez ograniczeń. Co więcej, muszą być to uprawnienia w specjalności, w której wyodrębniona jest dana specjalizacja.

Uprawnienia budowlane a praktyka zawodowa

Należy pamiętać, iż osoba, która uzyskała uprawnienia budowlana powinna odbyć minimum 5-letnią praktykę w zawodzie. Zawód ten musi być adekwatny do posiadanych uprawnień i specjalizacji, o którą się ubiega (akty prawne do egzaminu na uprawnienia budowlane).

Praktykę można odbyć na budowie – dla uprawnień do kierowania robotami budowlanymi.

Można również odbyć ją w biurze projektowym – dla uprawnień do projektowania.

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.