fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Postępowanie kwalifikacyjne w sprawie nadawania uprawnień budowlanych

Istotnie, ww. postępowanie zawsze prowadzone jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Najważniejsza jest ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku. Poza tym Polska Izba Inżynierów zobligowana jest do przestrzegania ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. Aktualnie tę ustawę nazywa się ustawą o Samorządach zawodowych (więcej ciekawostek znajdziesz na naszym blogu). Z pewnością warto pamiętać, że najistotniejsze zapisy znajdują się w Dz. U. Z 2016 r. poz 1725. Oczywiście nie można zapomnieć o Kodeksie postępowania cywilnego z dnia 14 czerwca 1960 roku, który także ma znaczenie podczas postępowania kwalifikacyjnego.

Postępowanie kwalifikacyjne w sprawie nadawania uprawnień budowlanych

Ustawy regulujące kwestie związane z wykształceniem

Godnym uwagi jest fakt, że Polska Izba Inżynierów Budownictwa wykorzystuje w trakcie postępowania kwalifikacyjnego też inne przepisy oraz rozporządzenia. Istotnie, korzysta z przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Powyższe rozporządzenie weszło w życie 11 września 2014 roku (nauka do uprawnień budowlanych). Jak również z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku. Są to bardzo ważne ustawy, ponieważ dzięki nim możliwe jest określenie czy posiadane przez kandydata wykształcenie uprawnia go do uzyskania uprawnień w danej specjalności.

Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane

Ważnym aspektem jest przestrzeganie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju dotyczącego sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane. W takim rejestrze podaje się również osoby, które zostały ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (program na uprawnienia budowlane). Powyższe rozporządzenie weszło w życie 23 października 2014 roku. Poza tym prowadząc postępowanie kwalifikacyjne należy przestrzegać przepisów znajdujących się w statucie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Jak również regulaminu Okręgowych Komisji Kwalifikacyjnych Polskiej Izby Inżynierów (program do egzaminu na uprawnienia na komputer). Z pewnością trzeba też stosować się do przepisów znajdujących się w regulaminie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com