fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Postępowanie kwalifikacyjne dla obcokrajowców – jaka jest największa różnica?

Postępowanie kwalifikacyjne dla obcokrajowców odbywa się w nieco inny sposób jak w przypadku obywateli Polski. Największą różnicą jest najprawdopodobniej przeprowadzanie rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego i to zarówno w piśmie, jak i w mowie. Jest to rozmowa wyjaśniająca. Dotyczy ona przede wszystkim pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Co jeszcze charakteryzuje taki proces? (testy uprawnienia budowlane)

Postępowanie kwalifikacyjne dla obcokrajowców – skład i zadania komisji

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają zespoły, które składają się z 3 osób. Są one powoływane przez Prezesa Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W zespole wyznacza się jego przewodniczącego oraz sekretarza. Wszelkie wnioski, które dotyczą uznania kwalifikacji i są składane do Krajowej Rady, są kierowane właśnie do komisji weryfikacyjnej. To także ona przeprowadza rozmowę wyjaśniającą z kandydatem. Ponadto przewodniczący takiego zespołu ma możliwość powołania biegłych, którymi zostają członkowie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej. (wybierz swój dostęp do programu uprawnienia budowlane)

Co w przypadku wątpliwości?

Zespół przeprowadzający postępowanie kwalifikacyjne dla obcokrajowców dokładnie i merytorycznie ocenia każdy złożony wniosek. Jeżeli przewodniczącego komisji nachodzą wątpliwości, to ma on prawo wystąpić do Krajowej Komisji o wydanie specjalnej opinii. Wydaje ją Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej. Skupia się ona na badaniu równorzędności zagranicznego wykształcenia wyższego kandydata wobec tego, który obowiązuje w Polsce. Zespół weryfikacyjny podejmuje decyzje większością głosów a gdy jej brak, decyduje głos przewodniczącego. (programy do uprawnień architektonicznych)

Autentyczność dokumentów

Wątpliwości mogą też jednak dotyczyć oryginalności świadectw, dyplomów czy innych dokumentów. Jest to istotne, ponieważ potwierdzają one nie tylko wykształcenie kandydata, ale i jego kwalifikacje zawodowe. W takiej sytuacji przewodniczący zespołu ma prawo złożyć odpowiedni wniosek do Krajowej Rady. Ubiega się w nim o wystąpienie do właściwych organów danego państwa członkowskiego o potwierdzenie autentyczności dokumentów. (akty zgodne z wykazem Izby Inżynierów)

Postępowanie kwalifikacyjne dla obcokrajowców i jego zakończenie

Na koniec postępowania kwalifikacyjnego zespół weryfikacyjny sporządza protokół. Przewodniczący tego zespołu musi go jak najszybciej dostarczyć Krajowej Radzie. Protokół ten określa, czy spełniono warunki, które są potrzebne do uznania kwalifikacji zawodowych kandydatów. W niektórych przypadkach decyzja zespołu może być uzależniona od tego, czy kandydat zgodzi się odbyć staż adaptacyjny. Decyzja może także zależeć od tego, czy wnioskodawca zgodzi się podejść do testu umiejętności. (program na uprawnienia budowlane w wersji android)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com