fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Postępowanie kwalifikacyjne dla obcokrajowców – jaka jest największa różnica?

Postępowanie kwalifikacyjne dla obcokrajowców odbywa się w nieco inny sposób jak w przypadku obywateli Polski. Największą różnicą jest najprawdopodobniej przeprowadzanie rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego i to zarówno w piśmie, jak i w mowie. Jest to rozmowa wyjaśniająca. Dotyczy ona przede wszystkim pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Co jeszcze charakteryzuje taki proces? (testy uprawnienia budowlane)

Postępowanie kwalifikacyjne dla obcokrajowców – skład i zadania komisji

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają zespoły, które składają się z 3 osób. Są one powoływane przez Prezesa Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W zespole wyznacza się jego przewodniczącego oraz sekretarza. Wszelkie wnioski, które dotyczą uznania kwalifikacji i są składane do Krajowej Rady, są kierowane właśnie do komisji weryfikacyjnej. To także ona przeprowadza rozmowę wyjaśniającą z kandydatem. Ponadto przewodniczący takiego zespołu ma możliwość powołania biegłych, którymi zostają członkowie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej. (wybierz swój dostęp do programu uprawnienia budowlane)

Co w przypadku wątpliwości?

Zespół przeprowadzający postępowanie kwalifikacyjne dla obcokrajowców dokładnie i merytorycznie ocenia każdy złożony wniosek. Jeżeli przewodniczącego komisji nachodzą wątpliwości, to ma on prawo wystąpić do Krajowej Komisji o wydanie specjalnej opinii. Wydaje ją Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej. Skupia się ona na badaniu równorzędności zagranicznego wykształcenia wyższego kandydata wobec tego, który obowiązuje w Polsce. Zespół weryfikacyjny podejmuje decyzje większością głosów a gdy jej brak, decyduje głos przewodniczącego. (programy do uprawnień architektonicznych)

Autentyczność dokumentów

Wątpliwości mogą też jednak dotyczyć oryginalności świadectw, dyplomów czy innych dokumentów. Jest to istotne, ponieważ potwierdzają one nie tylko wykształcenie kandydata, ale i jego kwalifikacje zawodowe. W takiej sytuacji przewodniczący zespołu ma prawo złożyć odpowiedni wniosek do Krajowej Rady. Ubiega się w nim o wystąpienie do właściwych organów danego państwa członkowskiego o potwierdzenie autentyczności dokumentów. (akty zgodne z wykazem Izby Inżynierów)

Postępowanie kwalifikacyjne dla obcokrajowców i jego zakończenie

Na koniec postępowania kwalifikacyjnego zespół weryfikacyjny sporządza protokół. Przewodniczący tego zespołu musi go jak najszybciej dostarczyć Krajowej Radzie. Protokół ten określa, czy spełniono warunki, które są potrzebne do uznania kwalifikacji zawodowych kandydatów. W niektórych przypadkach decyzja zespołu może być uzależniona od tego, czy kandydat zgodzi się odbyć staż adaptacyjny. Decyzja może także zależeć od tego, czy wnioskodawca zgodzi się podejść do testu umiejętności. (program na uprawnienia budowlane w wersji android)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.