fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Polska Izba Inżynierów Budownictwa i jej wątpliwości wobec projektu ustawy o inżynierach

Polska Izba Inżynierów Budownictwa ma wiele wątpliwości wobec projektu ustawy o inżynierach budownictwa i architektach. Projekt ten bowiem oddziela uprawnienia w zawodzie architekta od tych z zawodu inżyniera budownictwa. Głównym postulatem jest niezamykanie architektonicznej drogi osobom, które ukończyły studia II stopnia na kierunku budownictwo. To istotne, ponieważ projekt zakłada nadawanie uprawnień architektonicznych wyłącznie w Izbie Architektów. Co więc stałoby się wtedy z osobami uzdolnionymi architektonicznie bądź wszechstronnie? Nadanie im uprawnień byłoby niemożliwe. Co więcej? (uprawnienia architektoniczne – egzamin) (pytania na egzamin ustny do uprawnień)

Polska Izba Inżynierów Budownictwa – konkretny zakres treści kształcenia

Ważną kwestią jest także uregulowanie kwestii oceny przygotowania kandydata na uprawnienia. Duża autonomia uczelni wyższych oraz wprowadzenie Krajowych Ram Kwalifikacji spowodowały dużą dowolność jeśli chodzi o zakres treści kształcenia. Dotyczy to zwłaszcza jednoimiennych kierunków studiów. Wyłącznie na kilku z nich obowiązuje pewne minimum programowe (np. architektura). Niestety w wielu przypadkach minima programowe nie zostały zdefiniowane. Opisuje się jedynie efekty kształcenia, a to nie jest wystarczające. Jeżeli izba ma mieć prawo do sprawdzania treści programowych, to do jakich standardów miałaby się odnosić? Nie ma bowiem czegoś takiego jak minimum programowe zatwierdzone przez ministerstwo. (jak wygląda egzamin na uprawnienia budowlane)

Podział specjalności instalacyjnej

Światło dzienne ujrzała jeszcze jedna uwaga, tym razem dotycząca specjalności instalacyjnej dotyczącej sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, kanalizacyjnych i wodociągowych. Zaproponowano podział specjalizacji na trzy osobne. Polska Izba Inżynierów Budownictwa w swojej opinii podkreśla, że przyznawanie uprawnień budowlanych w zakresie tej specjalności mogłoby odbywać się na starych zasadach. Zależy jej jednak na tym, aby zapewnić jak największe bezpieczeństwo realizacji inwestycji gazowych. Izba planuje to osiągnąć poprzez wyłączenia (oczywiście w indywidualnych przypadkach) z omawianej specjalności części gazowej. Miałoby to miejsce wtedy, gdy kandydat na uprawnienia nie odbył odpowiedniej praktyki w takim zakresie. Czas trwania takiej praktyki wciąż jest do ustalenia. (program do egzaminu na uprawnienia na komputer)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com