fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Pojawianie się mostków termicznych

Mostek termiczny można określić jako „dziura”, do jakiej dochodzi w izolacyjnej warstwie budynku. Jest to miejsce, przez które dochodzi do ucieczki ciepła z wewnątrz budynku. Warto wiedzieć, w jaki sposób dochodzi do powstawania termicznych mostków oraz jak odpowiednio je usuwać. W budowlanych przegrodach termiczne mostki to element tejże przegrody. Mają one niski poziom przewodności cieplnej, dlatego też ciepło ucieka tu, gdy zachodzi różnica w temperaturze zewnętrznej i wewnętrznej w budynku. Bardzo często w miejscu pojawienia się mostka termicznego może dochodzić do wykraplania się z powietrza wilgoci. W konsekwencji prowadzić to może do zawilgoceń w tym miejscu, a nawet do pojawienia się tu grzyba. uprawnienia budowlane segregator

Pojawianie się mostków termicznych
Pojawianie się mostków termicznych

Izolacja okien a przewodność cieplna

Okna stanowią miejsca, gdzie termiczne mostki pojawiają się w naturalny sposób. Takich mostków niestety nie da się zlikwidować, gdyż należałoby tu murować ściany. Przeprowadzenie w prawidłowy sposób obróbki wkoło okna zapewne wpłynie na ograniczenie cieplnych strat. Wystarczające w tym miejscu będzie również zamontowanie poprawnie podokienników. Takie działanie spowoduje, że okna nie będą stanowić termicznych mostków, przede wszystkim w nowych budynkach. Mając z kolei na uwadze stare budownictwo, w tym wypadku okna osadzone są znacznie głębiej. Z tego też względu nie ma tu wielkiego pola do popisu, by zniwelować skutecznie mostki termiczne. Można stworzyć w tym miejscu ocieplenie ościeża i zastosować w tym celu odpowiedni termoizolacyjny materiał. Musi on mieć minimalny poziom współczynnika cieplnej przewodności. Im będzie on grubszy, tym lepiej dla okna. egzamin na uprawnienia budowlane

Pojawianie się termicznych mostków

W każdym budynku znajduje się kilka miejsc, w jakich najczęściej dochodzi do pojawiania się mostków termicznych. Takim miejscem jest połączenie ościeżnicy z ościeżem w drzwiach albo oknach czy połączenie dach – ościeżnica. Mostki termiczne mogą też pojawiać się przy płytkach balkonowych, gzymsach, daszkach, na łączeniu stropów ze ścianą albo z piwnicą nieogrzewaną, czy przy tarasach, kominach albo podciągach. Termiczne mostki często można znaleźć na elewacji budynku wykonanej z drewna, przy barierkach, w miejscu połączenia balkon – strop, dach – zewnętrzna ściana, a także przy wieńcach oraz nadprożach. Bardzo skuteczną metodą na znajdowanie termicznych mostków jest zastosowanie termowizji. Zdjęcie termowizyjne wskaże nam cieplny rozkład w danym elemencie. uprawnienia budowlane testy

Rodzaje i przyczyny termicznych mostków

Patrząc na mostki termiczne można w tym miejscu wyróżnić ich dwa rodzaje. Są to mostki termiczne punktowe oraz liniowe. Punktowe termiczne mostki zwykle mają miejsce przy mocujących elementach, do jakich zalicza się np. stalowe kotwy. Liniowe mostki termiczne natomiast to w większym stopniu kłopotliwe miejsca. Często pojawiają się w miejscach, gdzie balkon przecina cieplną izolację ściany zewnętrznej. Wśród przyczyn pojawiania się mostków cieplnych wyróżnia się trzy podstawowe. Jest to przerwanie ciągłości izolacji, pocienienie izolacyjnej warstwy oraz niejednorodna przegroda znajdująca się w konstrukcji. uprawnienia budowlane koszt

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com