fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Pojawiające się błędy w dokumentacji podłoża

Wyniki związane z rozpoznaniem podłoża stanowią podstawę do przeprowadzenia obliczeń, jakie wykonuje osoba posiadająca doświadczenie w geotechnice bądź geologii. Jednak jej zakres wiedzy może nie być duży, dlatego też ciężko będzie znaleźć jej podstawy do podważenia wiarygodności wyników z przeprowadzonych badań. Jest to uznawane za podstawowy problem, jaki wiąże się z rozpoznaniem podłoża. Dodatkowo wytrzymałościowe parametry w dalszym ciągu przepisuje się z normy PN-81/B-03020 i przeznacza się je do wykonania projektu posadowienia. (uprawnienia budowlane cennik) 

Pojawiające się błędy w dokumentacji podłoża
Pojawiające się błędy w dokumentacji podłoża

Rozpoznanie gruntowych warunków

Ważny problem to sposób, w jaki planuje się rozpoznanie gruntowych warunków. Po stronie projektanta leży wykonanie programu związanego z rozpoznaniem podłoża. Zazwyczaj w takich działaniach projektantowi pomaga geolog. Program albo projekt stanowi później podstawę do przygotowanie geologiczno – inżynierskiej i geotechnicznej dokumentacji. Zwykle jest to część kosztów związanych z projektowaniem, dlatego też projektant dąży do tego, aby koszt ten wynosił jak najmniej. Najniższy koszt związany z rozpoznaniem geologicznych i geotechnicznych warunków wiąże się często z pewnymi upraszczającymi założeniami. W efekcie koszty zostają przerzucone na inwestora. Otrzymuje on przewymiarowaną konstrukcję. Może być ona również narażona na awarie i katastrofy w przyszłości.  (uprawnienia budowlane program) 

Odpowiedzialność za błędy

Ważną kwestią stają się odpowiedzi na pytania, kto odpowiada za takie sytuacje, oraz w jaki sposób można wyeliminować ten problem. Nieodpowiednim stwierdzeniem byłoby to, że przyczyna leży wyłącznie po stronie projektowych biur i to ich działanie powoduje powstanie problemów. Dobór odpowiedniego projektanta opiera się zwykle na jego cenie. Projektowe biura z kolei jako gospodarcze podmioty miszą dostosować się do sytuacji, jaka panuje na rynku. Do głównych problemów pojawiających się w Polsce zalicza się to, że inwestor zleca badania terenowe tak, że ich koszt stanowi część kosztów związanych z projektowaniem. Dodatkowo inwestorzy są często nieświadomi i chcą w ten sposób obniżyć koszty związane z inwestycją, a tak naprawdę powodują, że koszty są zawyżane. Niekiedy problemem jest też nierzetelność geologów, którzy podają parametry gruntowe „na oko” bądź „z kapelusza”. Jednak takie sytuacje zdarzają się bardzo rzadko.  (uprawnienia budowlane segregator)  

Warunki posadowienia budynku

Zarówno zarządzenie z dnia 23 listopad 2015 o nr 58 wydane przez GDDKiA oraz rozporządzenie odnośnie ustalania warunków geotechnicznych związanych z posadowieniem budowlanych obiektów zakazują użycia metody określanej jako B, która polega na sposobie odczytywania parametrów za pomocą korelacji IL albo ID. Z nomogramów odczytane wartości to Øu i cu. Opinie ekspertów są zgodne i mówią, że nie są to ani całkowite parametry, ani tym bardziej efektywne. Nie są one również odpowiednikiem zasad, jakie wynikają w związku ze współczynnikiem prekonsolidacji OCR. Od 2012 roku zgodnie z przepisami zarówno dokumentacja, jak i badania mają się cechować zgodnością z Eurokod 7. Parametry z kolei podaje się jako wyprowadzone wartości, o czym się najczęściej zapomina. (uprawnienia budowlane 2023) 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com