fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Podział zakładów przemysłowych ze względu na szkodliwość

Wszystkie zakłady przemysłowe podzielono na 5 klas ze względu na szkodliwość (program przygotowujący do uprawnień budowlanych). Te zakłady, których nie charakteryzuje się jako „uciążliwe”, nie są objęte klasyfikacją.

Klasa 1

a) Przemysł chemiczny:

– przeróbka azotu,

– produkcja aniliny, papieru, gazu świetlnego (powyżej 50 000 m3/godz.), wiskozy,

– przeróbka węgla i ropy, fosforu, chloru, rtęci,

b) Przemysł metalurgiczny:

– wielkie piece o kubaturze powyżej 1500 m3,

– odlewnie metali kolorowych,

– produkcja aluminium,

c) Górnictwo: kopalnie nafty,

d) Przemysł budowlany: cementownie, które produkują powyżej 150 000 t rocznie,

e) Elektrownie, które:

– zużywają powyżej 50 t/godz. paliwa i dają powyżej 20% popiołu, z czego 75% zostaje zatrzymane w specjalnych urządzeniach,

– zużywają powyżej 100 t/godz. paliwa i dają powyżej 25% popiołu z zatrzymaniem 90% (program uprawnienia budowlane).

Podział zakładów przemysłowych
Podział zakładów przemysłowych

Klasa 2

a) Przemysł chemiczny:

– przeróbka ropy naftowej,

– produkcja sztucznego kauczuku,

– produkcja masy plastycznej z eteru czy lekarstw syntetycznych,

b) Przemysł metalurgiczny:

– wielkie piece o pojemności 500-1500 m3,

–  produkcja metali kolorowych, które wydobywa się sposobem elektrolizy wodnych roztworów,

c) Górnictwo:

– kopalnie węgla kamiennego, łupku palnego, ołowiu, manganu,

d) Przemysł budowlany:

– wapienniki i cementownie o produkcji do 150 000 t rocznie,

e) Przemysł spożywczy:

– rzeźnie i miejsca skupu bydła powyżej 1000 sztuk,

f) Elektrownie, które zużywają powyżej 25 t/godz. paliwa, i dają powyżej 10% popiołu (materiały do nauki na egzamin do uprawnień budowlanych).

Klasa 3

a) Przemysł chemiczny:

– produkcja mas bitumicznych, acetonu, farb mineralnych, terpentyny, spirytusu metylowego, gumy,

b) Przemysł metalurgiczny:

– wielkie piece o kubaturze poniżej 500 m3,

– stalownie o przerobie do 1 mln t rocznie,

– kablownie z izolacją gumową i ołowianą,

c) Górnictwo:

– kopalnie ropy naftowej o zawartości surowca poniżej 0,5%,

– kopalnie azbestu, gudronu, rudy wydobywanej sposobem odkrywkowym,

d) Przemysł budowlany:

– wytwórnie alabastru, asfalto-betonów, papy, waty szklanej i wełny żużlowej,

e) Elektrownie, które zużywają powyżej 12,5 t/godz. paliwa i dają powyżej 10% popiołu.

Klasa 4

a) Przemysł chemiczny:

– papiernie, które produkują papier z gotowej celulozy,

– wytwórnie gliceryny,

– firmy, które produkują ołówki, mydła, sacharynę, laki,

b) Przemysł metalurgiczny:

-wytwórnie kabli bez izolacji gumowej,

– wytwórnie maszyn elektrycznych,

– zakłady z obróbką żeliwa, stali i metali kolorowych,

c) Górnictwo:

– kopalnie rudy, torfu, soli kamiennej,

d) Materiały budowlane:

– wytwórnie eternitu, łupku, cegły, materiałów ogniotrwałych, szkła, fajansu, porcelany,

e) Przemysł tekstylny:

– przędzalnie i tkalnie bawełny, lnu i wełny

f) Przemysł spożywczy:

– gorzelnie,

– młyny,

– wytwórnie masła,

– masarnie,

– fabryki tytoniowe,

g) Elektrownie dla paliwa, które zużywają powyżej 3 t/godz., i dają 10% popiołu przy zatrzymaniu 25% (wybierz swój dostęp do programu uprawnienia budowlane).

Klasa 5

a) Przemysł chemiczny:

– perfumerie,

– fotochemie,

– wytwórnie przedmiotów z masy plastycznej,

b) Przemysł metalurgiczny:

– zakłady o mechanicznej obróbce metali bez odlewni i obróbki chemicznej,

c) Przemyśl budowlany:

– zakłady obróbki kamieni naturalnych,

– zakłady produkujące z trzciny, gipsu,

– stolarnie,

d) Przemysł włókienniczy:

– przędzalnie,

– tkalnie bez oddziałów malarskich,

e) Przemysł spożywczy:

– chłodnie,

– fabryki konserw,

– rafinerie,

– cukrownie,

– fabryki makaronów,

– piekarnie.

Lokalizacja przemysłu

Zgodnie z przepisami w przypadku lokowania przemysłu zaleca się unikania:

– dużych koncentracji gałęzi przemysłu szczególnie ważnych dla gospodarki narodowej,

– sytuowania zakładów przemysłowych w sposób akcentujący je w terenie oraz w pobliżu punktów łatwej orientacji lotniczej (skrzyżowanie dróg, mosty),

– tworzenia zakładów przemysłowych o powierzchni ponad 200 ha i zespołów o powierzchni ponad 500 ha,

– z uwagi na niebezpieczeństwo pożaru budowania zakładów przemysłowych na linii najczęściej działających wiatrów.

Oprócz tego zaleca się łączyć zakłady przemysłowe, które są ważne dla polskiej gospodarki z zakładami mniej ważnymi. Dodatkowo należy ukształtować zarys działki w ten sposób, żeby możliwe było maskowanie, czyli wykorzystanie naturalnych warunków otoczenia.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com