fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Proces podgrzewania betonu technologiczny uzasadniony jest w momencie, gdy moduł powierzchniowy podgrzewanej konstrukcji ma większą wartość niż 5. Dzięki procesowi podgrzewania betonu można znacznie uwielokrotnić używanie deskowania. Występują dwa główne rodzaje metod podgrzewania betonu. Pierwszy z nich uwzględnia metody, gdzie energia cieplna jest wykorzystywana do nagrzewania betonu od zewnątrz. Metody te są nazywane powierzchniowymi. Drugi rodzaj metod natomiast uwzględnia takie, gdzie ciepło jest dostarczane lub wytwarzane wewnątrz mieszanki betonowej. One nazywane są metodami wgłębnymi lub skrośnymi.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podgrzewanie betonu
Podgrzewanie betonu

Temperatura podgrzewania

Zazwyczaj w procesie podgrzewania stosuje się temperatury wynoszące od 30 do 100 stopni. Takie nagrzewanie nazywane jest obróbką cieplną. W temperaturach 30-40 stopni mówimy o umiarkowanej obróbce cieplnej, a w temperaturach wynoszących od 60 do 100 stopni proces jest nazywany obróbką w wysokich temperaturach.[akty uprawnienia budowlane] Podczas nagrzewania w umiarkowanych temperaturach niekonieczne jest stosowania specjalnego trybu postępowania. Należy jednak pamiętać, że korzystniejszym zabiegiem jest nagrzewanie mieszanki betonowej do wspomnianych temperatur po upływie kilku godzin od momentu jej zarobienia. Nie jest to jednak warunek konieczny. Sam moment rozpoczęcia procesu nagrzewania ma niewielki wpływ na wartość wytrzymałości 28-dniowej. Najlepszym ze sposobów jest nagrzewanie w temperaturach wynoszących od 60 do 100 stopni. Powoduje to znaczne przyśpieszenie twardnienia betonu podczas okresu zimowego. W tej sytuacji należy postępować tak jak przy normalnej obróbce termicznej. Ważne jest, żeby wykorzystać odpowiedni cement oraz odpowiedni cykl cieplny.[uprawnienia budowlane testy]

Zależności w procesie nagrzewania

Przyrost wytrzymałości betonu jest uzależniony od czasu oraz temperatury procesu nagrzewania izotermicznego oraz od wartości współczynnika C/W. Na podstawie tych danych możliwe jest wyciąganie wniosków dotyczących optymalnego czasu oraz temperatury nagrzewania. Podczas procesu nagrzewania szczególną uwagę należy zwracać podczas występowania niskich temperatur otoczenia. Powinno się wtedy zabezpieczać mieszankę betonową przed wyparowywaniem z niej wody oraz utrzymywać możliwie jak najdłuższy czas ostygania. W tym celu powinno się pozostawiać osłony, aż do momentu wyrównania się temperatury betonu oraz otoczenia. W niektórych przypadkach należy wprowadzić dodatkowe osłony tuż po zakończeniu procesu nagrzewania.[uprawnienia budowlane]

Sposoby podgrzewania mieszanki betonowej

Sposoby podgrzewania mieszanki betonowej uzależnione są od czynnika grzewczego. Czynnikami tymi może być para wodna, woda, ciepłe powietrze lub prąd elektryczny. Podczas wykorzystywania pary wodnej lub ciepłego powietrza możemy wyróżnić 4 różne sposoby nagrzewania. Są nimi nagrzewanie w deskowaniu, w płaskich cieplakach, poprzez celowo wykonane kanały wewnątrz betonu oraz od zewnątrz z zamkniętych komór. Jeżeli wykorzystywana jest natomiast gorąca woda to możliwe jest jedynie podgrzewanie poprzez celowo wykonane kanały wewnątrz betonu.[egzamin na uprawnienia budowlane] Najwięcej sposobów nagrzewania możemy wyróżnić podczas stosowania prądu elektrycznego. Mamy tu podgrzewanie bezpośrednie, którym może być podgrzewanie poprzez wykorzystanie oporności mieszanki betonowej, poprzez wykorzystanie oporności zbrojenia, przez stosowanie izolowanego rdzenia grzejnego. Drugim rodzajem jest podgrzewanie pośrednie. Tu wyróżniamy podgrzewanie poprzez wywołanie indukcji, poprzez wprowadzenie mat grzejnych, poprzez stosowanie ogrzewanego deskowania i przez promienie podczerwone. W sposobie bezpośrednim prąd przed przepuszczany przez mieszankę betonową. Dzięki temu wytwarza się ciepło, które powoduje podgrzewanie się mieszanki betonowej. W sposobie pośrednim mieszanka betonowa lub beton są podgrzewane od zewnątrz.[segregator uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com