fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Nawierzchnię, którą wykonuje się z kostek betonowych można układać na podbudowie z:

– istniejącej nawierzchni tłuczniowej bądź brukowej,

– chudego betonu (uprawnienia budowlane 2021).

Z kolei nawierzchnie drogowe typu kostkowego bądź bitumicznego najczęściej układa się na podbudowie, którą zrobiono wcześniej na bazie ze spoiwa cementowego.

Podbudowa betonowa
Podbudowa betonowa

Zaletami podbudowy betonowej są przede wszystkim:

– jej duża nośność i sztywność – można uzyskać korzystne warunki przenoszenia obciążeń na grunt podłoża,

– możliwość pełnego zmechanizowania robót na długich odcinkach przy jednoczesnej możliwości wykonania całkowicie sposobem ręcznym odcinków krótkich – jest to istotne w przypadku budowy ulic miejskich,

– możliwość maksymalnego wykorzystania w większości przypadków materiałów miejscowych.

Z kolei do grona wad podbudowy betonowej zalicza się przede wszystkim:

– powstawanie rys i pęknięć w warstwie górnej nawierzchni bitumicznej w miejscach szczelin podłużnych i poprzecznych podbudowy oraz wskutek ruchów płyt, wywołanych niejednorodnością podłoża gruntowego i jego nierównomiernym osiadaniem,

– trudność odbudowy w przypadku zniszczenia z jakichkolwiek powodów, co szczególnie daje się odczuć w nawierzchniach ulic miejskich,

– konieczność przerwy w budowie pomiędzy ułożeniem betonowego podłoża a układaniem na nim warstwy górnej nawierzchni,

– trudność w dostawaniu się do urządzeń podziemnych pod nawierzchnią, co jest specjalnie uciążliwe w ulicach miejskich (akty zgodnie z wykazem Izby Inżynierów).

Przekrój poprzeczny podbudowy betonowej

Podbudowy z betonu najczęściej wykonuje się o jednakowym przekroju na całej szerokości. Grubość warstwy betonu wynosi od 15 do 25 cm. Jednak ostateczna grubość zależy przede wszystkim od:

– nośności podłoża gruntowego,

– jednorodności podłoża gruntowego,

– wytrzymałości betonu,

– obciążenia ruchem.

Najczęściej stosowaną grubością jest ok. 20 cm. Należy pamiętać o tym, żeby górna powierzchnia podbudowy była równa i równoległa w stosunku do górnej powierzchni warstwy nośnej nawierzchni. W sytuacji, kiedy podłoże gruntowe jest przepuszczalne i ma niski poziom wody gruntowe, to masę betonową można układać od razu na gruncie. W innej sytuacji konieczne jest ułożenie warstwy odsączającej na dobrze zagęszczonym i sprofilowanym podłożu (materiały do nauki na egzamin do uprawnień budowlanych).

Wykonanie podbudowy betonowej

Podbudowę betonową należy wykonać zgodnie z zasadami, które wiążą się z wykonaniem nawierzchni betonowej. Aby warstwa górna nawierzchni bitumicznej oraz płyta betonowa się lepiej związały, konieczne jest nadanie chropowatości górnej powierzchni płyty betonowej.

Konieczne jest wykonanie w podbudowie szczelin skurczowych bądź dylatacyjnych. Głównym powodem są wahania temperatury oraz wilgotności.

Aby nawierzchnia bitumiczna łatwiej przesuwała się po płycie nad szczeliną, należy ją wykonać w poniższy sposób. Na deskę o grubości 10 mm należy nabić prowizoryczną listwę, która będzie miała szerokość 18-22 mm. Wysokość deski i listwy powinna być zgodna z grubością płyty betonowej. Kiedy beton stwardnieje, można wyjąć listwę. Tak powstałą przestrzeń należy zalać bitumiczną masą zalewową lub piaskiem bitumowanym. Kolejnym krokiem jest przykrycie szczeliny paskiem wykonanym z papy smołowanej, niepiaskowanej. Pasek ten należy przykleić do płyty na wzór blachy, która łączy przyczółek z konstrukcją nośną mostu. Tak wykonane płyty betonowe podłoża powinno się pielęgnować przez okres dojrzewania betonu. Pielęgnacja polega na pokryciu płyt warstwą piasku (5 cm), utrzymywaną w stałej wilgotności przez okres 10 dni, lub warstwą bitumu upłynnionego (egzamin ustny uprawnienia architektoniczne – pytania).

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com