fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Płyta fundamentowa – Stosowanie

Płytę fundamentową stosuje się zamiast tradycyjnych fundamentów najczęściej w domach jednorodzinnych. W przypadku budynków niepodpiwniczonych, płyta fundamentowa jest szczególnie dobrym sposobem. Pozwala ona na znaczne ograniczenie robót ziemnych. W przeciwieństwie do tradycyjnych fundamentów przy wykonywaniu płyty nie wykonuje się głębokich wykopów. To znacznie ułatwia prace wykonawcze i ogranicza koszty. Wybór płyty fundamentowej jako rodzaju fundamentu pod dany obiekt ogranicza również błędy wykonawcze. Występują one bowiem często przy izolacji i ociepleniu ścian fundamentowych. Fundament wykonany tą technologią staje się od razu podłogą pierwszej kondygnacji budynku. Dodatkowo może być ona już wyposażona w ogrzewanie, co oszczędza zachodu przy dodatkowym montowaniu tradycyjnego ogrzewania podłogowego.  Budowa fundamentowych płyt trwa zazwyczaj nie dłużej niż tydzień. W porównaniu z normalnymi fundamentami ten czas jest bardzo krótki. Dla nowoczesnych domów i przy obecnym tempie życia to bardzo duża zaleta. (o egzaminie na uprawnienia budowlane)

płyta fundamentowa
płyta fundamentowa

Płyta fundamentowa jest także dobrym rozwiązaniem dla budynków, które mają stać na trudnym podłożu (niepewnym gruncie lub nierównym ukształtowaniu terenu).  W takim przypadku ruchy gruntu lub jego nierównomierne osiadanie są mniej groźne. Dlatego jest najlepszym rozwiązaniem w niesprzyjających warunkach. (testy uprawnienia budowlane)

Płyta fundamentowa – charakterystyka

Fundamenty płytowe to (pod względem konstrukcyjnym) odwrócone stropy obciążone wyporem gruntu i oparte na ścianach lub słupach. stosuje się je na naturalnym i sztucznym podłożu gruntowym. Służą do przenoszenia obciążeń od budowli na grunt. Stosuje się je zwykle podpiwniczonych budynków na słabych i niejednorodnych gruntach,

Podział płyt fundamentowych:

  • płyta gładka,
  • żebrowana,
  • grzybkowa (stosuje się wyłącznie dla równomiernie rozmieszczonych słupów o jednakowym obciążeniu i rozstawach nie przekraczających 5,0 m).

Płyty fundamentowe są wykonywane z betonu zbrojonego i mają grubość przekraczającą 40 cm, ich wykonanie jest kosztowne ze względu na znaczne zużycie cementu i stali.

Płyta fundamentowa – zalety

Do zalet płyt fundamentowych zalicza się szybkość realizacji budynku (krótki cykl wykonania płyty). Można je stosować na gruntach o małej nośności, niejednorodnych, podatnych na osiadanie, o wysokim poziomie wód gruntowych, na terenach szkód górniczych. Ponadto stosunkowo niski koszt budowy oraz fakt, że obciążenie budynku rozkładane jest na znacznie większą powierzchnię (w porównaniu do fundamentowania w sposób tradycyjny).

Wykonanie płyty fundamentowej

Płyta fundamentowa nie wymaga (w porównaniu do tradycyjnych fundamentów) wykonania głębokich wykopów, należy tylko zdjąć warstwę humusu i warstwy nienośne gruntu. Jeśli po zdjęciu humusu zostaną odkryte grunty niewysadzinowe , można od razu wylać na grunt tzw. chudy beton. Gdy jednak pod ziemią roślinną znajdują się grunty wysadzinowe, należy najpierw ułożyć warstwę zagęszczonego piasku, żwiru , tłucznia lub  na obrzeżach do głębokości przemarzania gruntu wykonuje się tzw. „ostrogi” z chudego betonu, a na zakończenie podkład. Ostatnim krokiem jest rozmieszczenie zbrojenia i wybetonowanie płyty.

Płyta fundamentowa może mieć różną konstrukcję, uzależnione to jest od rodzaju gruntu, obciążeń które na nią przypadają, a także geometrii budynku.Średni czas wykonania płyty fundamentowej pod dom jednorodzinny (o pow. ok. 200 m2) wynosi 6-7 dni, a przerwa technologiczna (która jest konieczna do nabycia przez płytę parametrów wytrzymałościowych pozwalających na rozpoczęcie wznoszenia ścian budynku) wynosi około 14 dni. Łącznie  potrzeba średnio ok. 3 tygodni do rozpoczęcia kolejnych prac budowlanych.

Płyta fundamentowa jest wykonana ze zbrojonego betonu (żelbetu). Wykonywane są różne konstrukcje fundamentów w zależności od potrzeb. Płyty różnią się grubością, stopniem zbrojenia oraz klasą betonu. Muszą być indywidualnie zaprojektowane, z uwzględnieniem nośności gruntu, a także układu ścian wewnętrznych i innych elementów budynku (słupy, kominy), które będą się na niej opierać, gdyż w miejscu ich oparcia konieczne jest dodatkowe zbrojenie. (egzamin ustny podczas uprawnień 2023)

Wykonując fundament należy zdjąć warstwę humusu i warstwy nienośne gruntu.W przypadku gdy pod humusem znajduje się piasek lub inny grunt niewysadzinowy dopuszcza się wylanie chudego betonu bezpośrednio na gruncie.  Natomiast, gdy pod ziemią roślinną znajdują się grunty wysadzinowe (gliny, iły), należy najpierw ułożyć warstwę zagęszczonego piasku, żwiru , tłucznia (co najmniej 15 cm). Na obrzeżach do głębokości przemarzania gruntu wykonuje się tzw. „ostrogi” z chudego betonu, a na zakończenie podkład. Następnie rozkłada się zbrojenie i betonuje płytę – betonem klasy co najmniej C 20/25. (cennik z programami na uprawnienia budowlane)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com