fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Pleśniowe grzyby w budynku

Budynki wykazują podatność na rozwijanie się w nich biologicznego życia. Taka podatność pojawia się nie tylko w przypadku drewnianych konstrukcji, ale dla każdego elementu, jaki funkcjonuje w warunkach związanych z podwyższoną wilgotnością materiału albo też całych pomieszczeń w budynku. Zwykle rozwijanie się w budynku biologicznej różnorodności obejmuje tu grzyby pleśniowe. Takie grzyby nie wymagają dużych ilości pożywienia, jak domowe grzyby. Strzępkowe grzyby, jakie określa się też jako grzyby mikroskopowe bądź pleśniowe są dużą oraz bardzo zróżnicowaną grupą morfologiczną drobnoustrojów, jakie należą do królestwa Fungi. egzamin na uprawnienia budowlane

Pleśniowe grzyby w budynku
Pleśniowe grzyby w budynku

Warunki do rozwoju grzybów pleśniowych

Elementem, jaki determinuje rozwijanie się pleśniowych grzybów w budynkach jest woda zawarta w środowisku. Na powstanie oraz kiełkowanie zarodników, jak i na wzrost grzybni pleśni ma wpływ w największym stopniu zawilgocenie podłoża. Trzeba jednak mieć tu na uwadze, że to nie wilgotność całkowita materiału ma tu decydujący wpływ, lecz woda, jaka jest dostępna swobodnie dla pleśni. Taka woda znajduje się w porach i na powierzchni danego elementu i nie jest ona związana solami. Swobodna woda w tym wypadku określana jest przez mikrobiologów jako pojęcie aktywności wody. Aktywność wody wyraża się tu poprzez współczynnik aW. Definiuje się go jako iloraz ciśnienia wodnej pary w materiale albo na materiale, który jest pożywką dla pleśniowych grzybów oraz bierze się tu pod uwagę ciśnienie nasyconej w tej samej temperaturze pary wodnej. uprawnienia budowlane testy

Aktywność wody

Mając na uwadze stan równowagi aktywność wody wyraża się poprzez względną wilgotność. Jednak inaczej niż w przypadku względnej wilgotności, jaka wyrażana jest za pomocą procentów, wartość aw dotyczy stanu nasycenia. Tuż obok poziomu zawartości w podłożu wilgoci parametrem, jaki decyduje o warunkach wzrastania pleśniowych grzybów jest tu względna wilgotność otaczającego powietrza. Wilgotność względna powietrza razem z temperaturą powietrza oraz przegrody ma znaczny wpływ na stopień zawilgocenia podłoża poprzez kondensowanie się wodnej pary.  ( uprawnienia budowlane )

Występowanie w środowisku pleśniowych grzybów

Powszechnie grzyby pleśniowe można znaleźć w naturalnym środowisku. W tym wypadku wykazują one wręcz niezwykłą zdolność do przystosowania się do danych panujących warunków w otoczeniu. Takie działanie sprawia, że pleśniowe grzyby mogą kolonizować w dużym stopniu zróżnicowane podłoże, w tym materiały, jakie stosuje się w budownictwie. W przypadku porażenia budynku pleśniowymi grzybami niesie to za sobą ryzyko związane z jego degradowaniem się, ale też pojawia się tu czynnik zagrożenia dla osób przebywających w takim budynku. Grzyby pleśniowe mogą podrażniać drogi oddechowe i wywoływać u ludzi alergie. Dodatkowo mogą one działać też rakotwórczo. To wszystko sprawia, że należy ich koniecznie unikać i zapobiegać już na etapie związanym z budową obiektu. uprawnienia budowlane koszt

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com