fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Płazy w pobliżu placu budowy

Często podczas realizowania budowlanych prac w rozrodczym okresie płazów spotka się złożone jaja, kijanki czy inne larwy. Są to miejsca takie jak zastoje wody, wykopy z wodą czy większe kałuże. W takiej sytuacji jak najszybciej należy dokonać ich odłowienia i przenieść je do wodnego zastępczego siedliska. Siedlisko to wyznacza herpetolog. Jest ono oddalone od miejsca przeprowadzania budowlanych prac, aby pozwolić im na dalsze procesy rozwoju. Jeżeli wcześniej teren nie został ogrodzony, należy wykonać ogrodzenie tymczasowe ochronne. W ten sposób uniemożliwi się przedostawanie się na teren budowy płazów.  (uprawnienia budowlane 2023)  

Płazy w pobliżu placu budowy
Płazy w pobliżu placu budowy

Odławianie płazów

Z czynnościami mającymi na celu odłowienie płazów można mieć do czynienia w sytuacji, kiedy wystąpi konieczność zasypania wodnego zbiornika albo obniżenia poziomu terenu z wodą, która w nim stagnuje. Tego rodzaju prace przeprowadza się poza rozrodczym okresem. Już od wczesnej pory wiosennej zbiornik ogradza się tymczasowymi ochronnymi płotkami i odławia się płazy, jakie migrują do wcześniej wkopanych przy ogrodzeniu wiader. Odłowienie każdego z osobnika, jaki może znajdować się w wodnym zbiorniku pozwala na zasypanie go. Mając do czynienia z małym wodnym zbiornikiem, w którym nie podejrzewa się obecności zimujących płazów, prace te przeprowadza się niekiedy w zimowym okresie. Chcąc zasypać miejsca, w których występowały płazy i odłowić je w celu przeniesienia należy otrzymać zgodę od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. (uprawnienia budowlane segregator)  

Projektowanie ochronnego ogrodzenia

Do budowania od podstaw na budowlanych pracach ogrodzeń stosuje się grubą folię, brezent oraz polimerowe siatki, których oczka osiągają maksymalną wielkość na poziomie 5 mm. Tymczasowe ogrodzenia mogą cechować się dużą skutecznością, ale należy wdrożyć odpowiednie materiałowe rozwiązania, staranność w czasie montowania i właściwe jego utrzymanie. Na ogrodzenia przeznaczony materiał powinien być gęsty i posiadać zwartą strukturę. Nie może on być także przezroczysty. Drewniany palik owalny albo kwadratowy powinien osiągać grubość na poziomie od 4 do 5 cm. Ogrodzenia powinny posiadać wysokość nie mniej od 50 cm ponad gruntową powierzchnię. Wkopuje się je natomiast w grunt na minimalną głębokość wynoszącą 15 – 20 cm. (uprawnienia budowlane testy) 

Cechy ogrodzenia ochronnego

Ogrodzenie ochronne powinno mieć wymaganą wysokość na całkowitej swojej długości, również na połączeniach z inżynierskimi obiektami, a także w miejscach przebiegania po stromych skarpach. Ogrodzeniowy materiał rozpina się na stojących słupkach, w odległości wynoszącej nie mniej od 2-3 metrów od siebie. To pozwoli zachować w konstrukcji sztywność. Część górna siatki wygięta powinna zostać w przeciwną stronę do placu budowy, pod kątem wynoszącym 45 do 90°. Daszek powinien osiągać zalecaną długość 10 cm. Na górze przewieszkę tworzy się poprzez dodanie dodatkowej listwy, albo przez pochylenie ogrodzenia w całości. Poprawne wykonanie tymczasowych ochronnych ogrodzeń z pewnością sprawi, że będą one spełniać poprawnie swoje funkcje. (uprawnienia budowlane cena) 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com