fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Sortowanie ładunków sztukowych odbywa się przy użyciu specjalnych półkrytych i krytych platform sortowniczych (segregator z aktami prawnymi do egzaminu na uprawnienia budowlane). Jednocześnie należy pamiętać o tym, że sortowanie należy prowadzić:

– wyłącznie z wagonów do wagonów – wtedy z obu stron rampy potrzebne są tory kolejowe,

– łącznie z manipulacjami transporterem samochodowym – wtedy oprócz torów, należy uwzględnić pojazd samochodowy z drugiej strony.

W przypadku magazynów typowych rampy są zabezpieczone daszkami od opadów atmosferycznych wzdłuż frontu za- i wyładunkowego.

W przypadku nowoczesnych magazynów rampy znajdują się na wysokości 1,2 m ponad dojazdem kołowym. Z kolei ich szerokość powinna wynosić:

– do 3 m od strony toru kolejowego,

– nie mniej niż 2 m od strony podjazdu samochodowego.

Rampy dla podjazdu samochodów mogą być proste albo o kształcie zębów z pochyleniem 30° lub 45°.

Platformy sortownicze
Platformy sortownicze

Typizacja magazynów

Typizacja magazynów dotyczy całych budynków. Mowa tu jest zarówno o rozplanowaniu, jak i konstrukcji przy mniejszych obiektach. Z kolei w przypadku dużych magazynów typowych mowa jest o konstrukcji sekcji, które rozwiązuje się na bazie wcześniej ustalonego schematu.

Podstawowymi przyjęciami są:

– siatka kolumn,

– ogólne parametry, które dotyczą długości budynku czy sekcji, szerokości lub wysokości.

Najbardziej uniwersalna jest prostokątna siatka słupów 6×6 m (program do egzaminu na uprawnienia na komputer). Podczas wprowadzania torów kolejowych do magazynu można zastosować rozpiętości 6, 9 i 15 m. W przypadku wprowadzania samochodów rozpiętości te mogą być mniejsze: od 9 m w dół.

W sytuacji, kiedy wykorzystuje się żelbetowe konstrukcje belkowe w magazynach parterowych najbardziej ekonomiczne jest wykorzystanie siatki słupów 12×18 m. Magazyny parterowe mogą być długie na 200-400 m. Ich wysokość zależy przede wszystkim od:

– wysokości składowania materiałów,

– środków transportu wewnętrznego,

– skrajni sprzętu wyposażeniowego.

Wysokość sekcji przeznaczonych dla ładunków pakietowych powinna wynosić 6,4 m.  

Magazyny z prefabrykatów żelbetowych

Coraz częściej konstrukcja magazynów jest z prefabrykatów żelbetowych. Podłogę magazynów należy liczyć na:

– równomierne obciążenie na poziomie ok. 1,5 T/m2,

– ciężar skupiony od kół wózków – ok. 2,5 T/m2.

Stosowana nawierzchnia betonowa jest jedno- i dwuwarstwowa. Podłogi betonowe zabezpiecza się przed ścieraniem dzięki przykryciu warstwą z asfaltobetonu. Z kolei w magazynach o mniejszym obciążeniu na podłogę wykorzystuje się kostkę betonową, którą układa się na podsypce piaskowej.

Pomosty i nadwieszenia dachowe wykonuje się z prefabrykatów żelbetowych. Pomosty najczęściej posiadają oporowe ścianki boczne na słupkach i na wspornikach (akty zgodnie z wykazem Izby Inżynierów).

Rozwiązanie konstrukcyjne może być:

– z oparciem na ścianach magazynu i oddzielnych słupach,

– jako wspornikowe (zwykle w magazynach parterowych).

Przykładowa hala dworca towarowego o kompleksowym ujęciu zadań

Przykładowa hala dworca towarowego o kompleksowym ujęciu zadań za- i wyładunkowych oraz prac sortowniczych drobnicy składa się z:

– 2 naw skrajnych o rozpiętości (w osi słupów) 18,46 m,

– 2 naw środkowych o rozpiętości 24 m.

Na 3 rzędach słupów oraz na ramach podporowych, które przylegają do magazynów, opiera się przekrycie hali. Z prefabrykatów zaprojektowano całość konstrukcji z wyłączeniem ścian podporowych i stóp fundamentowych. Całość podzielono na 8 sekcji w kierunku podłużnym.

Dylatacje zaprojektowano w postaci podwójnych słupów i wiązarów stojących obok siebie w odległości osiowej 0,7 m. Konstrukcję pokrycia stanowią typowe płyty panwiowe (1,49×5,97×0,3 m), które wspierają się na typowych wiązarach kablobetonowych o rozpiętości 18 i 24 m.

Świetliki, które znajdują się ponad nawami o rozpiętości 6 m, mają konstrukcję stalową. Dwunawowa hala o rozpiętości 2×24 m stanowi podstawowy układ statyczny. Posiada ona słupy, które są utwierdzone w fundamentach (testy 2021 uprawnienia). Łączy się je między sobą w sposób przegubowy za pomocą ściągów w postaci dźwigarów kablobetonowych. Jako siły obciążające przyjęto:

– obciążenie suwnicami o udźwigu 5 ton,

– ciężar własny,

– obciążenie śniegiem,

– obciążenie wiatrem.

Prefabrykowane elementy hali

Prefabrykowane słupy hali osadza się w stopach kielichowych. Wykonuje się je na mokro. Belki podsuwnicowe projektuje się jako jednoprzęsłowe. Opierają się one w sposób przegubowy na słupach.

Perfabrykowanymi elementami hali są:

– słupy,

– rygle,

– belki podsuwnicowe.

Elementy te wykonuje się z betonu o Rw=200 kg/cm2. Z kolei z betonu o Rw=140 kg/cm2 wykonuje się:

– ramy podporowe,

– stopy fundamentowe,

– szkielet ściany szczytowej.

Stal okrągła o Qr=2500 kg/cm2 służy do wykonania zbrojenia elementów prefabrykowanych i elementów, które wykonuje się na mokro.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com