fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Drewno znajdujące się w deskowaniach budowlanych dla większości przypadkow nie może swobodnie pęcznieć. Jest to spowodowane tym, że napotyka ono mechaniczne przeszkody, które tłumią przebieg pęcznienia w jednym lub dwóch kierunkach. Przeszkody te są powodowane przez sztywne powiązanie się kurczącego lub pęczniejącego drewna z trudno odkształcalnymi elementami konstrukcyjnymi wykonanymi z żelbetu. Powstaje tutaj tak zwane ciśnienie pęcznienia drewna. Drewno może być hamowane w pęcznieniu. W tej sytuacji w trzech kierunkach dochodzi do powstania wystarczającego ciśnienia do rozsadzenia skały. Takie zjawisko można zauważyć również w deskowaniach.[segregator uprawnienia budowlane]

Pęcznienie drewna
Pęcznienie drewna

Ciężar drewna

Ciężar drewna uzależniony jest od trzech głównych czynników. Pierwszym z nich jest ilość wody w drewnie. Drugim jest ilość substancji drzewnej, która zawarta jest w jednostce objętości drewna. Ostatnim z czynników jest liczba porów, które są wypełnione powietrzem. Zależność jest taka, że im większa jest liczba porów wypełnionych powietrzem tym mniejsza jest wartość ciężaru drewna.[uprawnienia budowlane testy]

Mechaniczne właściwości drewna

Mechaniczne właściwości jakie posiada drewno uzależnione są od budowy jego komórek, przebiegu włókien, stopnia wilgotności oraz sposobu jego obróbki. W drewnie późnym występuje bardziej jednolity układ komórek niż w przypadku wczesnego drewna. Z tego powodu drewno posiadające duży udział drewna późnego ma dużo większą wytrzymałość niż drewno o silnym wzroście wiosennym. Wytrzymałość obniża się również na skutek odchylenia przebiegu włókien od kierunku, który jest równoległy do podłużnej osi drewna. Wraz ze wzrostem ciężaru objętościowego drewna wzrasta też jego wytrzymałość. W tym samym czasie zmniejsza się zróżnicowanie własności mechanicznych dla poszczególnych kierunków. Spadek wytrzymałości zostaje zwiększony wraz ze wzrastaniem odchylenia kąta.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Wpływ czynników wytrzymałość drewna

Jednym z najważniejszych czynników, który ma wpływ na wytrzymałość jaką charakteryzuje się drewno jest czynnik czasu. Drewno oraz szereg innych materiałów pod wpływem długotrwałego obciążenia wykazuje powiększenie się odkształceń. Dochodzi to do zjawisk pełzania oraz relaksacji. Wilgotność również ma wpływ na wytrzymałość drewna. Wzrastanie wartości wilgotności w zakresie od 0% do 30% powoduje spadanie wytrzymałości drewna. Tłumaczone jest to tym, że woda higroskopijna wnika pomiędzy komórki i dochodzi do zwiększenia się wzajemnej odległości. Na skutek tego zmniejszają się siły wiążące poszczególne komórki.[akty uprawnienia budowlane]

Wytrzymałość drewna

Wytrzymałość drewna na ściskanie wzdłuż włókien jest dużo mniejsza niż w przypadku rozciągania. Wynosi ona około 400 kg/cm2 dla wilgotności wynoszącej 15%. Można powiedzieć, że jest to najbardziej stałą cecha drewna, która jest mało zależna od jego wad. Dla wilgotności wynoszącej 15% wytrzymałość na zginanie wynosi średnio około 750 kg/cm2. Uzależniona jest ona od stopnia sęków oraz skośnego przebiegu włókien. Głównie tych występujących w strefie rozciąganej.[uprawnienia budowlane] Wytrzymałość na zginanie spada do około 50% wytrzymałości doraźnej drewna nie posiadającego wad w miejscu przy sękach w pobliżu krawędzi. Obliny nie mają znaczącego wpływu na nośność elementów. Z tego powodu drewno z dopuszczalnymi oblinami można stosować w elementach, które są zginane. Sęki mają dużo mniejszy wpływ w drewnie okrągłym niż w tartym. Wytrzymałość jaką charakteryzuje się drewno okrągłe przy dopuszczalnych wadach stanowi od 0,6 do 0,8 wartości wytrzymałości doraźnej jaką posiada drewno bez wad. Najbardziej znaczący wpływ na obniżenie wytrzymałości podczas zginania ma długotrwałość obciążenia. Może ono powodować obniżenie się wartości wytrzymałości drewna niektórych gatunków do około 50%.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com