fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

W przypadku praktyk patrona praktyki zawodowej uznaje się 1 rok praktyki za równorzędny bezpośrednio uczestnictwo w pracach projektowych, patron powinien posiadać odpowiednie uprawnienia i być czynnym członkiem samorządu zawodowego. Konieczne jest posiadanie co najmniej 5 letniego doświadczenia zawodowego przy sporządzaniu projektów w ramach posiadanych uprawnień budowlanych. (uprawnienia architektoniczne – egzamin)

Opiekun praktyki zawodowej

Opiekun praktyki zawodowej to jest osoba bezpośrednia nadzorująca praktykę zawodową kandydata, który ubiega się o uprawnienia budowlane.

Patron praktyki zawodowej to osoba pod opieką, której wykonywana jest praktyka zawodowa.

Praktyka pod patronatem może się odbywać na przykład u krewnego będącego architektem, dzięki temu mamy możliwość odbywania praktyki projektowej w tzw. warunkach domowych bez konieczności zawierania służbowego stosunku z kierownikiem praktyki zawodowej.

(uprawnienia architektoniczne – egzamin)

Praktyka zawodowa projektowa może odbywać się pod opiekę patrona, może to być wyłącznie osoba, która ma odpowiednie uprawnienia budowlane, należy do samorządu zawodowego. (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane)

Mogą być także osoby, które mają uprawnienia w zakresie ograniczonym.

Można starać się o uprawnienia ograniczone, dzięki wprowadzeniu w  instytucjach patrona znacznie zwiększa się liczba podmiotów, w których można odbywać praktykę projektową. (program uprawnienia architektoniczne)

Kierownik praktyki zawodowej również może czuwać i sprawować nadzór nad praktyką zawodową. To on podczas praktyki wydaje polecenia praktykantowi, dokonuje również oceny przygotowania do zawodu i potwierdza odbycie tej praktyki. Oczywiście kierownik praktyki musi posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, które odpowiadają swoim rodzajem i zakresem do uprawnień o które ubiega się kandydat. Kierownik praktyki zawodowej musi być czynnym członkiem samorządu zawodowego PIIB przez całą praktykę kandydata ubiegającego się o uprawnienia budowlane.Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.