fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Pale żelbetowe jako fundament pośredni

Technologia wbijanych pal prefabrykowanych jest zaliczana do fundamentów głębokich, które są bardzo cenionym i często niezbędnym elementem wielu budowli. Historia pal wbijanych sięga już około 6000 lat. Kiedy to używano ich drewnianej postaci do budowy domów na jeziorze z obawy przed dzikimi zwierzętami. Dzisiaj powszechnie stosuje się pale żelbetowe, które dzięki swoim możliwościom przenoszenia obciążeń pionowych, poziomych i momentów zginających mogą być wykorzystywane w różnorodnych typach konstrukcji inżynierskich. Cechuje je możliwość prac w bardzo niskich temperaturach, możliwość wbijania pod znacznym kątem czy też pełna kontrola nośności każdego pala. Stosowane jako fundament pośredni będą w sytuacjach, w których istnieje zagrożenie dla utrzymania pionu całej konstrukcji, spowodowane nieodpowiednią nośnością. Dopiero na elementach fundamentu pośredniego, zwanego też głębokim można umieścić ten właściwy.

Osoby posiadające uprawnienia budowlane muszą wykazać się dużą wiedzą w zakresie budownictwa. Jeśli chcesz zdać egzamin koniecznie przygotuj się do niego z naszym programem Uprawnienia Budowlane.

 

Działanie fundamentu pośredniego

Fundament pośredni ma odbierać przekazywane obciążenie posadowienia budynku, ażeby nie przenikało ono bezpośrednio na warstwę gruntu, jak to się dzieje w fundamentach bezpośrednich. Pomimo wielorakiego zastosowania pali żelbetowych, w przypadku fundamentu pośredniego, stosuje się go tylko w obiektach o wielkiej powierzchni np. hal produkcyjnych czy centrów handlowych. Zanim jednak pale stanowiące dodatkowy element konstrukcyjny zostaną oddane z fabryki do użytku budowlanego muszą spełnić stawiane im wymagania.

Wymagania pali prefabrykowanych

Prefabrykaty palowe mają określone minimalne: długość, nośność, trwałość oraz maksymalne: długość, ciężar, rozwarcie rys. Oprócz tego muszą mieścić się w normach dotyczących ich nasiąkliwości, wodoszczelności, mrozoodporności czy składu mieszanki betonowej. Czasami dla nietypowych wymagań sformułowanych w projekcie dopuszczalne są pewne modyfikacje. Następuje wówczas zmiana podstawowych rozwiązań materiałowych np. klasy betonu czy stali zbrojeniowej lub konstrukcyjnych np. zmiana przekroju, liczby złączek czy zwiększenie otuliny. Jeśli nasze pale spełniają wszystkie wymogi, zostają przetransportowane według określonych zasad na miejsce budowy. Tam po przeprowadzeniu prac przygotowawczych następuje proces wbijania za pomocą kafarów z młotami wolnospadowymi. Jest to najstarsza i jedna z najbardziej skutecznych i niezawodnych metod.  Działanie, które polega na swobodnym spadaniu młota wzdłuż masztu kafara. Jak również przekazaniu niemalże całej energii wbijanemu palowi zalicza ten sprzęt również do jednego z najbardziej ekonomicznych.

Roboty wykończeniowe montażu pali

Roboty wykończeniowe wliczają obcięcie nadmiaru długości pali, które są skutkiem ich niedobicia oraz rozkucie głowicy do projektowanego poziomu. Powstałe w ten sposób odpady podlegają stuprocentowej utylizacji, zwiększając tym liczbę zalet tej technologii. Na koniec sporządza się dokumentację powykonawczą, w której zamieszcza się wyniki próbnych obciążeń pali czy też dziennik wbijania. Podsumowując, pale żelbetowe pozwalają na szybkie i bezpieczne wykonanie praktycznie dowolnego fundamentu palowego. Jest to rynek, który pomimo swojego wieku wciąż jest funkcjonalny i niezawodny, a jednocześnie kryjący w sobie perspektywy dla przyszłości.

Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com