fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Oświetlenie na ulicach i drogach

Dokonanie pomiarów parametrów świetlnych o podstawowym charakterze pozwala dokonać obiektywnej oceny oświetlenia dróg oraz ulic pod kątem jakości. Poprzez przeprowadzenie pomiarów można dokonać weryfikacji oświetleniowych projektów i udzielonych przez producentów oświetleniowego sprzętu gwarancji. Przeprowadzanie pomiarów może mieć miejsce na początku eksploatowania systemu oświetlenia, jak i w jego dowolnym czasie funkcjonowania. Na bezpieczeństwo w drogowym ruchu bezpośredni wpływ ma oświetlenie ulic oraz dróg. Oznacza to, że jakość oświetlenia powinna być kontrolowana systematycznie. uprawnienia budowlane koszt

Oświetlenie na ulicach i drogach
Oświetlenie na ulicach i drogach

Wymagania związane z oświetleniem

Oświetleniowe parametry, jakie podlegają zweryfikowaniu ujęte są w stosownych normach, tak samo jak wymagania odnośnie pomiarowych procedur. Zgodnie z obowiązującą normą główny zakres oświetleniowych kryteriów dla klasy określanej, jako M opiera się o luminację nawierzchni jezdni i dotyczą one luminacji średniej, ogólnej równomierności, jak i wzdłużnej równomierności. Ujęte tu dodatkowe kryteria wiążą się z ograniczaniem przeszkadzającego olśnienia, jakie to określa się wskaźnikiem przyrostu progowej wartości kontrastu. Ważne są tu też wymagania odnośnie oświetlania obszarów, jakie otaczają jezdnię, czyli określenie współczynnika związanego z oświetleniem pobocza. Dla dwóch podstawowych klas oświetleniowe kryteria są wynikiem natężenia poziomego oświetlenia i wyraża się je dla klas C poprzez natężenie średnie oświetlenia oraz ogólną równomierność. Dla klasy P z kolei wyraża się je przez minimalne oraz średni poziom natężenia oświetlenia i dodatkowo, kiedy trzeba zapewnić tu odpowiednie rozpoznanie twarzy, wymagania dotyczą tu pionowej składowej oraz natężenia półcylindrycznego oświetlenia. uprawnienia budowlane segregator

Jakość oświetlenia

Dokonanie pomiaru oświetlenia pod względem jego jakości przeprowadza się po to, by porównać oświetleniowe parametry, jakie mają obecnie miejsce na powierzchni mierzonej, z obliczeniowymi parametrami. Podczas ich przeprowadzania wymaga się tu zachowania w najwyższym stopniu dokładności. Trzeba koniecznie uwzględnić także wszystkie dodatkowe projektowe założenia i normatywne wymagania. Kiedy pomiary przeprowadza się w sposób okresowy, wówczas, aby dokonać kontroli stanu oświetleniowej instalacji można uprościć te procedury. W tym wypadku np. ogranicza się liczbę pomiarowych punktów. Ważną kwestią jest tu jednak to, aby przeprowadzone dla kontrolnych celów pomiary za każdym razem były realizowane w identyczny sposób oraz w takich samych pomiarowych punktach. egzamin na uprawnienia budowlane

Pomiary oświetlenia przy nowych inwestycjach

Po dokonaniu realizacji każdej nowej inwestycji należy przeprowadzić pomiary pod kątem jakości oświetlenia. Takie pomiary stanowią wręcz praktyczną weryfikacje dla poprawności przygotowania, jak i zrealizowania danego projektu. Po tym, jak zostanie przeprowadzona modernizacja oświetlenia, również powinno się przeprowadzać pomiary. Taka modernizacja poza poprawieniem jakości oświetlenia często również sprawia, że wzrostowi ulega tu energetyczna efektywność. Bardzo często zaleca się przeprowadzanie okresowej kontroli oświetleniowych parametrów podczas normalnych warunków eksploatowania oświetleniowego systemu. Wyniki z takich pomiarów okresowych stanowić mogą niekiedy cenne źródło informacji o zmianach eksploatacyjnych w stanie oświetlenia. uprawnienia budowlane testy

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com