fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Budynki, które łączą w sobie cechy powszechnego budownictwa kubaturowego oraz budownictwa przemysłowego, nazywa się osobowymi dworcami kolejowymi (pytania na egzamin ustny do uprawnień). Specyficznymi obiektami budownictwa kolejowego są:

– nastawnie,

– posterunki zwrotniczowskie oraz posterunki blokowe odstępowe, które wiążą się z nastawniami.

Osobowe dworce kolejowe
Osobowe dworce kolejowe

Do grupy tego typu zalicza się również:

– schroniska dla robotników służby ruchu,

– strażnice dla dróżników przejazdowych,

– garaże dla wózków i drezyn motorowych,

– zajezdnie dla lokomotyw manewrowych,

– podstacje elektrotrakcyjne wraz z własnymi warsztatami,

– kabiny sekcyjne,

– budynki odcinka sieciowego,

– posterunki rewidentów wagonowych i manewrowych,

– akumulatornie,

– kompresornie do prób hamulców,

– zajezdnie wózków akumulatorów,

– budynki wag wagonowych,

– odkażalnie i oczyszczalnie wagonów,

– budynki zaplecza napraw i rewizji wagonów.

Do elementów wyposażenia towarowych stacji kolejowych należą:

– rampy,

– place ładunkowe,

– magazyny (egzamin ustny na uprawnienia budowlane).

Na odcinku obsługi pasażerów konieczne jest zapewnienie pasażerom wygody i bezpieczeństwa. Elementami, które spełniają te zasady są:

– wiaty,

– przejścia wraz ze schodami,

– tunele podziemne,

– kładki nadziemne.

Lokomotywownia

Lokomotywownią jest zespół urządzeń, które znajdują się na stacji trakcyjnej. Urządzenia te obsługują lokomotywy, które pracują na przydzielonych do niej odcinków trakcyjnych.

Wyróżnia się lokomotywownie:

– parowozownie – lokomotywownie, które obsługują parowozy,

– elektrowozownie – lokomotywownie, które obsługują elektrowozy,

– motowozownie – lokomotywownie, które obsługują lokomotywy spalinowe oraz wagony motorowe.

Hale są budynkami, w których przechowuje się lokomotywy. Lokomotywownie można podzielić na:

a) główne:

– mieszczą się one w siedzibie oddziałów trakcyjnych,

b) lokomotywownie I i II klasy:

– w zależności od wielkości pracy, która wyraża się rocznym przebiegiem (w lokomotywo-kilometrach) lokomotyw, które należą do ich inwentarza,

c) lokomotywownie pomocnicze:

– są one miejscem, gdzie mają miejsce drobne naprawy bieżące i częściowe zaopatrzenie urządzeń lokomotywowni,

– są także miejscem, w którym odpoczywają drużyny.

Urządzenia lokomotywowni oraz budynki lokomotywowni powinny być tak zlokalizowane, żeby zabezpieczyć łatwy dostęp zarówno w układzie torowym, jak i drogowym, ze szczególnym uwzględnieniem tras przeciwpożarowych. Budynki powinny znajdować się bezpośrednio przy odpowiednich grupach torowych gospodarstwa trakcyjnego (egzamin na uprawnienia architektoniczne).

To, jaki jest układ poszczególnych zespołów budynków, zależy przede wszystkim od:

– przeznaczenia danego zespołu,

– procesu technologicznego,

– rodzaju obsługi trakcyjnej.

Budynki, które powstają w projektowanych zespołach budynków z reguły mają kształt prostokąta. Na jego bazie mogą powstawać układy halowe typu schodkowego lub typu rozbudowanego.

Parowozownie

Urządzenia, które znajdują się w parowozowni należy rozmieścić w taki sposób, który pozwoli na zapewnienie postępowego ruchu parowozów podczas wykonywanie czynności przygotowania parowozów do drogi. Dotyczy to przede wszystkim:

– powierzchownych oględzin parowozu,

– ładowania węgla i piasku,

– czyszczenia paleniska, popielnika i dymnicy z jednoczesnym nabieraniem wody, smarów, czyściwa i środków do zmiękczania wody,

– przedmuchiwania płomieniówek kotła z zewnętrznym oczyszczaniem parowozu,

– przeglądu i przygotowania parowozu do dalszej czy powrotnej drogi z ewentualnym wykorzystaniem hali parowozowej,

– obracania parowozu z podstawieniem go na tory postoju pod nadzór lub w celu objęcia parowozu przez drużynę i odjazd.

Urządzenia trakcyjne umieszcza się najczęściej częściowo na drodze parowozu do hali. Z kolei pozostałe urządzenia mają układ równoległy do nich na drodze powrotnej do pociągu.

Więcej ciekawostek znajdziesz na naszym blogu!

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com