fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Osłonowe działania w zawilgoconych budynkach

Dobrze przeprowadzona diagnostyka zawilgoconych budynków jest podstawą podczas tworzenia projektu. Poprawnie zaplanowany proces związany z projektem pozwoli obniżyć stopień zawilgocenia. W przyszłości wpłynie to również na użytkowanie danego budynku. Podczas dokonywania renowacji zawilgoconych budynków, przede wszystkim należy je osuszyć. Osuszenie polega na skoordynowanych technologicznych oraz technicznych działaniach, w konsekwencji których dojdzie do trwałego spadku poziomu zawilgoceń w budynku. W konsekwencji będzie można przeprowadzać dalsze budowlane prace bądź konserwatorskie. Po zakończeniu wszystkich prac budynek będzie mógł być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem, Kluczowy element podczas wykonywania procesu osuszania to usunięcie źródła, które powoduje powstawanie zawilgoceń. Należy wykonać też powtórnie przeciwwilgociową bądź wodochronną izolację.  (uprawnienia budowlane 2022)  

Osłonowe działania w zawilgoconych budynkach
Osłonowe działania w zawilgoconych budynkach

Czynnik powodujący zawilgocenia

Wiadomo, że głównym czynnikiem powodującym zawilgocenia w budynku jest woda. Jednak innym czynnikiem, który jest bezpośrednio związany z wodą to szkodliwość budowlanych soli. Obniża ona trwałość murów w budynku. Budowlane sole to chemiczne rodzaje związków. Najczęściej dobrze się one rozpuszczają i mają organiczny charakter. W strukturze budowlanych materiałów, które są porowate występują jako jony bądź przybierają krystaliczną formę. Zmieniające się cieplno – wilgotnościowe warunki, w związku ze zmianą objętości bądź stanu skupienia powstają naprężenia mechaniczne w materiałowej strukturze. To prowadzi do powstawania w nich uszkodzeń, co jest bardzo niekorzystnym zjawiskiem związanym z solami i wilgocią w porach budowlanych materiałów. (uprawnienia budowlane program) 

Renowacyjne tynki

W skład systemu renowacyjnych tynków wg. WTA wchodzi tynkarska obrzutka, podkładowy i renowacyjny tynk, a w razie potrzeb wierzchnie warstwy, czyli nawierzchniowy tynk z malarskimi powłokami. Podkładowy tynk oraz obrzutkę można pominąć, jeżeli producent dopuszcza taką możliwość, uwzględniając szczególne warunki związane z zastosowaniem. Niedopuszczalna jest kombinacja produktowa z różnych typów systemów renowacyjnych tynków. Wynika to z tego, że istnieje ryzyko, iż techniczne właściwości produktów nie będą kompatybilne ze sobą. Takie kombinacje mogą spowodować zaburzenie parametrów, które są istotne dla tynków systemowych. (uprawnienia budowlane segregator )  

Tynkarskie zaprawy

Tynkarskie zaprawy wykorzystywane w budownictwie muszą spełniać europejskie normy PN-EN 998-1. Z pośród sześciu różnych typów tynkarskich zapraw, które określa się z punktu widzenia właściwości oraz możliwości stosowania, norma wymienia renowacyjną tynkarską zaprawę.  (uprawnienia budowlane kontakt)  Zaprawa tynkarska zostaje przygotowana zgodnie z projektem. Stosuje się ją w murowanych zawilgoconych ścianach, które zawierają rozpuszczalne we wodzie sole. Renowacyjne typy zapraw mają duży poziom porowatości i przepuszczalności wodnej pary. Kapilarne podciąganie jest w tym wypadku obniżone. Wymagania obejmujące takie zaprawy zawiera rozszerzenie instrukcji WTA z 2020 roku. Renowacyjny tynk WTA zgodnie z instrukcją, jest to tynk, który wykonuje się zgodnie z europejską normą, i spełnić należy wymagania w niej zawarte. Taki rodzaj tynku posiada wysoką objętość całkowitą porów i niską zawartość kapilarnych porów. (uprawnienia budowlane)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com